1. Wskazówki

Urządzenie zostało wyprodukowane z uwzględnieniem powszechnie stosowanych standardów bezpieczeństwa. Mimo to należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, aby bezpiecznie obsługiwać urządzenie. Proszę przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i innych zagrożeń.

Ogólne wskazówki

  1. Podczas transportu, przechowywania i obsługi urządzenie musi być suche i czyste.
  2. Podczas transportu, przechowywania i obsługi należy unikać wszelkich uderzeń i upadków urządzenia.
  3. Nie należy otwierać obudowy urządzenia, ani próbować naprawiać go.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i obsługi

  1. Proszę sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem wymienionym na urządzeniu.
  2. Należy uważać na to, aby ręce były całkowicie suche, zanim podłączy się lub odłączy kabel.
  3. Nie należy wylewać cieczy na urządzenie.

.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

  1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
  2. Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej, antystatycznej szmatki.