3. Salesforce

Wtyczka Salesforce klienta NCTI premium działa tylko z następującymi edycjami Salesforce:

Dzięki klientowi NCTI premium / CRM można w łatwy sposób zintegrować kontakty zapisane w bazie danych Salesforce w instalacji telefonicznej. W ten sposób zawsze wiedzą Państwo, kto akurat dzwoni i są przygotowani do odbierania telefonów. Optymalizuje to procesy pracy i zwiększa produktywność w miejscu pracy.

Należy kliknąć symbol w pasku menu na pulpicie, aby przejść do panelu administracyjnego klienta i kliknąć „Konfiguracja”.

csm_ikona_ustawienia_5d8c5f3ca5

Aby aktywować Salesforce, w polu Integracja należy kliknąć Dodaj i wybrać Salesforce CRM z listy.

csm_integracja_CRM_-_Salseforce_5b1ae7df9a

Menu konfiguracji

Oznaczenie Opis
Nazwa użytkownika Hasło Tu należy wpisać  nazwę logowania Salesforce, swoje hasło Salesforce (składające się z hasła logowania + SecurityToken). 
Objekt Mają Państwo możliwość wybrania, jakie informacje kontaktu mają być wyświetlane. Każdorazowo należy zaznaczyć wybrany obiekt.
Telefon Przez wpisanie numeru telefonu można tutaj przeprowadzić test integracji. W dolnym polu wyświetlane są żądane informacje.
Zapisz Następnie należy kliknąć „Zapisz”, aby przyjąć ustawienia klienta.

 

csm_salseforce_CRM_fdc9955022