2. Outlook

Dzięki klientowi NCTI premium / CRM można w łatwy sposób zintegrować kontakty zapisane w Outlook w instalacji telefonicznej. W ten sposób zawsze wiedzą Państwo, kto akurat dzwoni i są przygotowani do odbierania telefonów. Optymalizuje to procesy pracy i zwiększa produktywność w miejscu pracy.

 

Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć symbol na pasku menu na pulpicie i wybrać „Konfiguracja”, aby przejść do panelu administracyjnego klienta.

csm_ikona_ustawienia_3b3b949326

Aby aktywować Outlook, należy z listy wybrać Microsoft Outlook, a następnie kliknąć Zapisz.

csm_integracja_CRM_z_Outlookiem_5cb51bc5f6

Aby klient NCTI premium CRM mógł zsynchronizować się z Państwa Outlookiem, musi zostać uruchomiony ponownie!

Połączenie przychodzące

Jeśli zapisali już Państwo kontakt osoby dzwoniącej w swoim Outlooku, będzie on teraz wyświetlany w wyskakującym okienku ekranowym z nazwą, firmą, numerem telefonu itd. Ponadto dane kontaktowe wyświetlane są w okienku telefonu.

csm_polaczenie_przychodzace_5c508582e9

 

 

Następnie mają Państwo możliwość kliknięcia symbolu Outlook . Dzięki temu bezpośrednio z Outlooka otworzy się kontakt ze wszystkimi szczegółami, a Państwo będą mogli na przykład przeczytać wpisane notatki przed odebraniem połączenia.

RTEmagicC_E.2._Outlook_1_05