5. Funkcja czatu

Przy pomocy funkcji czatu mają Państwo możliwość dzielenia się informacjami ze swoimi kolegami bez zajmowania linii telefonicznej. W ten sposób mogą Państwo wymieniać się informacjami z kolegami nawet jeśli są Państwo w trakcie aktywnej rozmowy.

-Do funkcji czatu przechodzi się poprzez kliknięcie symbolu klienta prawym przyciskiem myszy w pasku menu na pulpicie.

csm_czat_e90ef2eec0

Następnie otworzy się okno funkcji czatu. Państwa wiadomości tekstowe są pokazane chronologicznie.

- Aby otworzyć nowy czat, należy kliknąć Nowa wiadomość.

csm_pogawedka_e129aa051e

Przychodząca wiadomość czatu jest sygnalizowana w formie wyskakującego okienka ekranowego na Państwa pulpicie.

-Jeśli klikną Państwo na Odpowiedz, otworzy się okno czatu i można tu napisać odpowiedź..