3. Książka adresowa

Aby otworzyć książkę adresową klienta NCTI premium / CRM, należy kliknąć symbol na pasku zadań menu na pulpicie.

Książka telefoniczna ma taką strukturę, że jeśli używają Państwo wersji klienta CRM, dane kontaktowe wyświetlane są osobno według systemów CRM. W ten sposób mają Państwo zintegrowane w książce adresowej wszystkie swoje kontakty z różnych baz danych.

Wybieranie z książki adresowej

Mają Państwo poza tym możliwość wybierania kontaktów bezpośrednio z książki adresowej.

-Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w książce adresowej na wybrany kontakt.

-Jeśli klikną Państwo Wybierz , wyświetlone zostaną zapisane numery telefonów kontaktów.

-Klikając na numer telefonu ustanawia się rozmowę.

 

01_Adressbook_contact

Funkcja wyszukiwania

-W polu wyszukiwania należy podać nazwę wybranego kontaktu.

-Jest ona wyświetlana także w różnych kategoriach, jeśli zapisana jest w różnych bazach danych.

csm_ksiazka_adresowa_2a04dafa5c