2. Zarządzanie obecnością

Dzięki swojej prostej prezentacji zarządzanie obecnością zapewnia Państwu szybki przegląd dostępności Państwa kolegów. Dzięki różnej prezentacji statusu rozmowy, za pomocą różnokolorowych symboli, wiedzą Państwo zawsze, kto jest dostępny.

Do zarządzania obecnością przechodzi się poprzez kliknięcie symbolu klienta prawym przyciskiem myszy na pasku menu na pulpicie.

 

csm_dostepnosc_zarzadzanie_7c17c0a475

Details of the Presence Management window

Symbol Opis
Uczestnik jest dostępny
Uczestnik jest offline
Uczestnik ma aktywowaną funkcję Nie przeszkadzać (DnD)
Uczestnik wykonuje połączenie wychodzące
  Uczestnik jest w trakcie rozmowy przychodzącej

 

Zarządzanie statusem

Mają Państwo możliwość indywidualnego dopasowania dostępności, jaka ma być wyświetlana Państwa kolegom. Jest to przydatne np. jeśli znajdują się Państwo na spotkaniu i nie chcą otrzymywać żadnych połączeń wewnętrznych.

W tym celu proszę kliknąć w zarządzaniu obecnością symbol obok Państwa imienia w punkcie Własna dostępność, można wybrać, czy są Państwo dostępni, na naradzie lub nieobecni w biurze. W ten sposób koledzy zawsze są informowani o Państwa statusie i nie otrzymują na ten czas niekorzystnych połączeń.

csm_ustawienie_dostepnosci_c0b0b195bd