3.4. Wydarzenia

W punkcie Wydarzenia można ustawić akcje, które sprawią, że zarządzanie połączeniami będzie bardziej przejrzyste i wydajniejsze.

Wydarzenia standardowe

Mają Państwo możliwość wyboru dla scenariuszy „w trakcie dzwonienia”, „w trakcie rozmowy” i „wychodzące”, czy ma się otworzyć okno telefonu. Dzięki temu numery i ewentualnie dane kontaktowe osoby dzwoniącej będą wyświetlane już podczas nadejścia połączenia.

csm_unknown_277696e448

Wydarzenia indywidualne

Jeśli chcą Państwo założyć własne wydarzenie, należy kliknąć "Dodaj".

Mają Państwo możliwość np. zintegrowania narzędzia internetowego CRM jak np. salesforce.com w swoim kliencie CTI. Przy tym integracja odbywa się poprzez okno przeglądarki internetowej, które otwiera się, kiedy przychodzi połączenie. Jeśli Państwa narzędzie CRM może dostarczyć URL z określonymi parametrami, można zastąpić te parametry kodami, aby przy połączeniach przychodzących lub wychodzących numer telefonu lub nazwa były przekazywane i wyświetlane bezpośrednio poprzez narzędzie CRM. Po jednorazowej konfiguracji zawsze można z niego korzystać.

Przykład: Jako narzędzia CRM używana jest Google

Program:
Proszę najpierw wybrać przeglądarkę z listy programów.

Parametry:
Aby wyświetlić wynik wyszukiwania dla „słowo" w Google, URL wygląda tak:

„http://www.google.com/search?q=słowo"

Aby używać Google jako narzędzia CRM, należy podać następujący URL:

"http://www.google.com/search?q=%Call\CallerContact\Tel%"

Jak widać, „słowo" zostało zastąpione przez "%Call\CallerContact\Tel%". Przy późniejszych połączeniach „%Call\CallerContact\Tel%“ zastępowane jest następnie przez numer telefonu osoby dzwoniącej.

Manual_Events