2.1. Instalacja podstawowa

W celu instalacji serwera NCTI premium proszę zwrócić się do naszego działu dystrybucji. Ponieważ klient NCTI premium jest klientem 3rd Party, instalacja serwera musi być przeprowadzona lokalnie.

 

Za lokalną instalację serwera powstają dla Państwa jednorazowe koszty.

W razie dalszych pytań proszę zwrócić się do vertrieb@nfon.com.

W dalszej części przestawiona jest Instrukcja instalacji dla klienta NCTI premium:

 

 

- Kliknąć na Instaluj.

Instalacja klienta może potrwać kilka minut.

- Kliknąć na Zakończ.

Proszę pamiętać, że Port TCP 21050 w Państwa Zaporze sieciowej musi być odblokowany dla klienta! W tym celu proszę skontaktować się z odpowiednią osobą z Państwa działu technicznego.

Po zakończeniu instalacji symbol NCTI premium  znajduje się na dole w pasku menu. 

Manual_1

Kolor shary oznacza to, że klient nie jest połączony z telefonem stacjonarnym.

 

O tym, w jaki sposób połączyć klienta z telefonem, można przeczytać w punkcie 2.3. Tworzenie telefonu wewnętrznego.

Klient NCTI premium jest tak skonfigurowany, że zostanie automatycznie uruchomiony przy każdym uruchomieniu komputera. Udany start jest sygnalizowany zieloną ikoną NCTI premium na pasku menu.

Manual_2