C. Przegląd numerów wewnętrznych/urządzeń

Znajdujesz się na stronie aktualnie wybranego tematu Przegląd numerów wewnętrznych /urządzeń.

csm_Screen_6_EN_aac395c6db

Aby utworzyć raport, należy zdefiniować okres czasu, dla którego raport ma zostać utworzony. Wybierasz jeden lub kilka miesięcy z archiwum.

csm_Screen_7_EN_0506048bb7

Wybierz format raportu. Możesz wybrać pomiędzy formatem PDF, CSV, Excel2007.

 

Następnie kliknij na przycisk Utwórz raport.

csm_Screen_8_EN_5fb046fcf9

Raport został utworzony. Możesz teraz otworzyć plik lub go zapisać.

csm_Screen_9_EN_8396d5f3cc

Jest to raport w formacie PDF.

csm_Screen_9_eadbed208b

Należy pamiętać, że raport będzie utworzony w języku klienta, a nie w aktualnie wybranym języku portalu. Jeśli Twój język klienta jest ustawiony na niemiecki, ale korzystasz z portalu w języku angielskim i tworzysz raport, raport zostanie utworzony w języku niemieckim.