7.2. Przegląd symboli

Główne symbole

Symbol Opis
Cele
Elementy / Urządzenia końcowe
Elementy / Komunikaty
Administracja / Lokalizacje
Administracja / Import pliku
Administration / Wpis do książki telefonicznej
Numery bezpośrednie / Łącza abonenckie
Numery bezpośrednie / Numer bezpośredni

 

Symbole używane przy Celach

Symbol Znaczenie
Telefon wewnętrzny
Telekonferencja
Sterowanie czasowe
Kolejka oczekujących
Grupa
Dialog głosowy
eFax

 

Inne symbole, które używane są przy Celach w oknach konfiguracji

Symbol Znaczenie
Brak akcji
Zajęte
Rozłącz
Książka telefoniczna
Poczta głosowa
Funkcja BFL
Kod funkcji
Usługa np. kolejka / grupa
Interkom
Kalendarz
Przekierowanie

 

Symbole używane przy urządzeniach końcowych

Symbol Znaczenie
Telefon systemowy
FMC
DECT
Słuchawka
Softphone
Patton Gateway
Port
nreception1
Unprovisioned SIP Device1
Media Gateway1

1) Te urządzenia końcowe mogą być obecnie instalowane wyłącznie przez wsparcie!

Inne symbole, które używane są przy urządzeniach końcowych w oknach konfiguracji

Symbol Znaczenie
Aktywuj urządzenie końcowe
Dezaktywuj urządzenie końcowe

 

Przegląd ikon filtrów

Ikona Funkcja          IkonaFunkcja          IkonaFunkcja           
ATAIntercomUsługa
RozłączKalendarzSoftphone
ZajęteBrak akcjiSpeeddial
Lampka ZajętyKlienciDialogi głosowe
EfaxMedia GatewayKsiązka telefoniczna
Urządzenia końcoweWielocyfrowe dialogi głosoweTelekonferencja
FiltrCzęść mobilnaUrządzenia stacjonarne
FMCTelefon wewnętrznyKolejka oczekujących
Kody funkcyjneNreceptionXcapi
GatewayPortSterowanie czasowe
GrupyNumer telefonu  

 

Przegląd podstrony Ikony

Ikona FunkcjaIkonaFunkcjaIkonaFunkcja
Łącza abonenckieOperatorzy 1Lokalizacje
KomunikatyOperatorzy 2Integracja systemowa
Import plikuProfilKsiążka telefoniczna
Urządzenia końcoweRouterPodręczniki video
Podręczniki i oprogramowanieSerwer SIPCele
KlienciSoftswitch  

 

Przegląd ikon filtrów

Symbol Znaczenie
Zawiera (ustawienie podstawowe)
Rozpoczyna się na
Kończy się na
Równy
Nierówny
Mniejszy
Mniejszy równy
Większy
Większy równy

 

Symbol Znaczenie
Usuń wszystkie filtry
Wyświetl/Ukryj kolumny
Typ filtra
Sortuj malejąco
Sortuj rosnąco

 

Symbole edycji

Symbole Opis
Dodaj
Edytuj
Usuń
Przerwij, Zmiany nie zostaną zachowane1
Potwierdź, Zmiany zostaną zachowane1
Wybierz lub Aktywuj funkcję
Cofnij
Odtwórz
Lista rozwijana
Wyjaśnienie funkcji

1) Wartości zostaną zachowane tylko pośrednio, aby ostatecznie zapisać dane, należy wcisnąć także przycisk Zapisz.