7.1. Pomoc online

W portalu serwisu znajdą Państwo pomoc online prawie dla każdego dialogu.
Wystarczy u góry po prawej stronie w dialogu kliknąć znak zapytania () .

  • Jeśli znajdują się Państwo w widoku listy i klikną „POMOC”, otrzymają Państwo ogólne informacje.
  • Jeśli znajdują się Państwo bezpośrednio w dialogu konfiguracji i klikną „POMOC”, otrzymają Państwo konkretny przykład dotyczący konfiguracji.
Bild__200_

Przy pomocy kodów sterowania można uzyskać bezpośredni dostęp do funkcji urządzenia telefonicznego. Zastosowanie mają następujące kody:

Kod Opis
**## Ponowne uruchomienie urządzeń końcowych snom
#+n Użycie łącza abonenckiego n do połączeń z numerem telefonu („n” zastępuje konieczne w innym przypadku „0” dla łącza abonenckiego)
*1 Rozpoczęcie i zakończenie nagrania głosowego (jeśli ta funkcja jest aktywowana dla telefonu wewnętrznego)
*10+numer profilu Activation of the call forwarding profile
*11+RN Stałe przełączanie połączeń na numer telefonu (RN)
**11 Anuluj stałe przełączanie połączeń
*12+RN Przełączanie przy niedostępnym na numer telefonu (RN)
**12 Anuluj przełączanie przy niedostępnym
*13+RN Przełączanie przy zajętym na numer telefonu (RN)
**13 Anuluj przełączanie przy zajętym
*14+RN Przełączanie przy niezarejestrowanym na numer telefonu (RN)
**14 Anuluj przełączanie przy niezarejestrowanym
*2+ numer szybkiego wybierania Bezpośredni wybór telefonu wewnętrznego/numeru telefonu poprzez numer szybkiego wybierania
*3 Przejęcie ostatniego dzwoniącego połączenia dzwoniącego na urządzeniu
*3+NST Przejęcie połączenia przychodzącego na telefon wewnętrzny (NST)
*490 Włączanie oczekiwania na połączenie
**490 Wyłączanie oczekiwania na połączenie
*5 Aktywuj połączenie zwrotne przy zajętym
**5 Dezaktywuj połączenie zwrotne przy zajętym
*55 Ustalenie urządzenia podstawowego przy telefonie wewnętrznym Premium
*72+nnnn1 Połączenie z serwisem kwalifikacji nnnn
*73+nnnn1 Połączenie z eFax nnnn
*74+nnnn1 Połączenie ze sterowaniem czasowym nnnn
*75+nnnn1 Połączenie z grupą połączeń nnnn
*76+nnnn1 Połączenie z dialogiem głosowym nnnn
*77+nnnn1 Połączenie z kolejką oczekujących nnnn
*78+nnnn1 Połączenie z Konferencją nnnn
*791  
  • *791          Sprawdzenie poczty głosowej własnego telefonu wewnętrznego z zapytaniem o hasło
  • *791158     Sprawdzenie poczty głosowej telefonu wewnętrznego, np. 158, tu wymagane jest hasło dla tel. wewn. 158.
  • *11*791      Przekierowanie na własną pocztę głosową
  • *11*791158 Przekierowanie na pocztę głosową telefonu wewnętrznego np. 158.
 
*792  Sprawdzanie poczty głosowej z podaniem telefonu wewnętrznego np. dla wywołania zdalnego
*80 Włącz interkom
**80 Wyłącz interkom
*80+NST Interkom do telefonu wewnętrznego (NST)
*84+nnnn1 Zostań członkiem kolejki oczekujących z ID usługi nnnn
**84+nnnn1 Zakończ członkostwo w kolejce oczekujących z ID usługi ID nnnn
*85 Telefon wewnętrzny echo
*86 Ukryj numer telefonu (CLIR)
*860 Pokazuj początek numeru jako numer telefonu
**86 Pokazuj numer telefonu z numerem bezpośrednim (CLIP)
*87 Zarejestruj w zestawie kwalifikacji
**87 Zarejestruj w zestawie kwalifikacji
*9+kod projektu Ustalenie kodu projektu dla prowadzonej rozmowy
Kod sterowania dla pomieszczeń konferencyjnych podczas aktywnej konferencji:
** Menu pomocy
*2 Aktywuj/Dezaktywuj wyciszenie
*3 Wyświetl chęć zabrania głosu
*5 Wyciszenie wszystkich uczestników (tylko osoba prowadząca konferencję)
*6 Zablokuj konferencję (tylko osoba prowadząca konferencję)
1) nnnn to ID usługi, który należy wypełnić na czterech miejscach z początkowymi zerami (0). Np. przy grupie dzwoniącej, dialogu głosowym itd. Tzn. jeśli ID usługi to „1“, przy podaniu kodu sterowania należy podać następujące cyfry: „0001“.