6.1. Łącza abonenckie

Łącza abonenckie

W portalu serwisu kliknąć punkt nawigacyjny Numery bezpośrednie.

Nazwa pola Opis
Łącze abonenckie Proszę wybrać łącze abonenckie, które chcą Państwo skonfigurować.
Telefon wewnętrzny dla odrzuconych połączeń

Proszę wybrać tutaj telefon wewnętrzny do przekierowań dla wybranego łącza abonenckiego.

Co to jest telefon wewnętrzny dla połączeń odrzuconych?Jeśli osoba dzwoniąca zadzwoni na numer bezpośredni wewnątrz bloku numeru telefonu, który nie jest nadany, zostanie przekierowana na telefon wewnętrzny dla połączeń odrzuconych.

Numer linii Proszę podać tutaj numer linii dla wybranego łącza abonenckiego. Numery linii mogą być 1-, 2- lub 3-cyfrowe. Ustala się je samodzielnie w punkcie ADMINISTRACJA / Profil / Inne ustawienia / Liczba (patrz 5.1.2 Inne ustawienia) łącz abonenckich. Numer linii nie może być nadawany podwójnie. Każde łącze abonenckie posiada dokładnie jeden numer linii i można go przez to jednoznacznie zidentyfikować. Wskazówka: Jeśli wybrali Państwo np. 2-cyfrową liczbę łącz abonenckich, muszą Państwo dla numeru linii 8 podać „08“, przy 3-cyfrowej liczbie dla numeru linii 8 „008“ itd.

 

Użyte symbole Funkcja
  Edytuj wpis
Zapisz wybór
Zamknij bez zapisywania