5. Administracja

5. Administracja

Rubryka Administracja obejmuje wszystkie podstawowe ustawienia instalacji telefonicznej.

Elementami administracji są:

  • Profil, tu ustalane są ogólne informacje, np. adres e-mail administratora, hasło, call center itd.
  • Tu zarządza się lokalizacjami, jeśli mają Państwo więcej lokalizacji.
  • Import pliku, Importowanie wpisów książki telefonicznej, Telefony wewnętrzne, Wpisy numerów szybkiego wybierania
  • Książka telefoniczna, Zarządzanie centralną książką telefoniczną

Po zalogowaniu pojawi się wiersz głównej nawigacji.

Tu można wybrać Profil, Lokalizacje, Import pliku lub Książkę telefoniczną.

 

1pl