4.1.2.9. Ustawienia uaCSTA

4.1.2.9. Ustawienia uaCSTA

Ustawienia uaCSTA dla Urządzeń końcowych:

Nazwa pola Opis
aktywowano Aktywowanie usługi dla danego urządzenia końcowego
Serwer Adres IP serwera NCTI
Port Port serwera NCTI
Protokół Używany protokół (UDP, TCP, TLS)
Hasło Proszę podać nadane hasło

 

Te parametry nadali Państwo podczas instalacji serwera NCTI lub otrzymali od wsparcia technicznego NFON.