4.1.2.2. Dźwięk dzwonka

Dźwięki dzwonka dla Urządzeń końcowych:

Bild__154_
Nazwa pola Opis
Zewnętrzny dźwięk dzwonka Tu proszę wybrać zewnętrzny dźwięk dzwonka dla swojego urządzenia końcowego.
Wewnętrzny dźwięk dzwonka

Tu proszę wybrać wewnętrzny dzwonek dla swojego urządzenia końcowego.

UWAGA: Urządzenie końcowe musi obsługiwać różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi dźwiękami dzwonka. Jeśli nie widzą Państwo wyboru dzwonków w dialogu urządzenia końcowego, to nie obsługuje ono tej funkcji.

Dzwonek dla grupy, kolejki, kompetencji

Tu proszę wybrać dzwonek dla grupy, kolejki, kompetencji.

UWAGA: Urządzenie końcowe musi obsługiwać różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi dźwiękami dzwonka. Jeśli nie widzą Państwo wyboru dzwonków w dialogu urządzenia końcowego, to nie obsługuje ono tej funkcji.

 

Jeśli chcą Państwo na przykład zainstalować część mobilną DECT, bazę DECT lub telefon wewnętrzny FMC, etapy konfiguracji znajdą Państwo w odpowiednich podręcznikach urządzeń końcowych. Jeśli używają Państwo używanych urządzeń, przed uruchomieniem zawsze należy przywrócić im domyślne ustawienia fabryczne.