4.1. Urządzenia końcowe

4.1. Urządzenia końcowe

Co to jest urządzenie końcowe?

Urządzenie końcowe to z reguły telefon. Istnieją jednak różne rodzaje telefonów:

  • Telefon standardowy (snom i Mitel)
  • nPhone
  • Baza DECT
  • Część mobilna DECT
  • Urządzenie końcowe FMC
  • Nieprzypisane urządzenie końcowe  SIP

Proszę wybrać urządzenie końcowe odpowiednio do swoich potrzeb. Jeśli potrzebują Państwo telefonu dla swojego biura, zazwyczaj używają telefonu standardowego. Jeśli są Państwo często w podróży, to używają swojego telefonu komórkowego jako urządzenia końcowego FMC. Lub jeśli potrzebują Państwo telefonu do swoich hal magazynowych, zaleca się mobilny telefon bezprzewodowy DECT, aby zawsze byli Państwo dostępni.Z reguły operator wysyła wyłącznie wstępnie skonfigurowane urządzenia końcowe. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące swojego urządzenia końcowego, proszę zwrócić się do naszego działu wsparcia.

W portalu serwisu kliknąć punkt nawigacyjny ELEMENTY, a następnie „Urządzenia końcowe".

W „Polu wyboru“ wyświetlany jest obecny stan wszystkich urządzeń, tu mogą Państwo poprzez wybór urządzenia końcowego (kliknięcie) zmienić właściwości, takie jak np. dźwięk dzwonka.


Nowe urządzenie końcowe realizowane jest przy użyciu Symbolu PLUS, tu można wybrać i skonfigurować odpowiednie urządzenie końcowe.

Dostarczamy wyłącznie telefony ze wstępną konfiguracją. Jeśli chcą Państwo użyć własnych telefonów, poniżej znajdą Państwo etapy konfiguracji.

 

Opis pól:

Numer Opis
1. Tu wyświetlane są już istniejące urządzenia końcowe. Najpierw odnośny symbol, następnie jakie urządzenie.
2. Tu wyświetlane są dane sprzętowe, np. adresy MAC, IPEI itd.
3. Tu wyświetla się informacja, czy urządzenie jest już powiązane z celem.
4. Kiedy utworzono urządzenie.
5. Kiedy dezaktywowano urządzenie.
6. Tam, gdzie opisane jest urządzenie, powinien być adres, gdzie znajduje się urządzenie. Ważne w sytuacjach awaryjnych.

 

Mogą Państwo założyć nowe urządzenie (patrz poniżej) lub wybrać urządzenie z listy. W widoku listy można wydawać polecenia dla urządzeń: „Aktywuj", „Dezaktywuj", „Edytuj" lub „Usuń".

 Jeśli nacisną Państwo Symbol PLUS „Utwórz nowe urządzenie”, wyświetli się wyskakujące okienko.

Tu wybiera się urządzenie i otwiera się nowe okno konfiguracji.

Użyte symbole Funkcja
Symbol Plus, Dodaj.
Symbol Usuń, Usuń
Symbol Edytuj, Edytuj.
Symbol Aktywuj, Aktywuj wpis.
Symbol Dezaktywuj, Dezaktywuj wpis.