3.5.2. Numery bezpośrednie

Przypisywanie numerów bezpośrednich.

Bild__94_
Nazwa pola Opis
Łącze abonenckie Wybór Państwa łącza abonenckiego.
Numery bezpośrednie

Nadanie określonego numeru telefonu z bloku numerów telefonu wybranych łącz abonenckich.

Wyjątek: Przy pojedynczych numerach telefonu nie trzeba wybierać numeru bezpośredniego.

 

Przypisywanie łącza abonenckiego

  1. Nacisnąć Symbol PLUS, aby wykonać polecenie „Dodaj nowe przychodzące łącze abonenckie"..
  2. Wybrać „Własne" łącze abonenckie i numer bezpośredni dla tego telefonu wewnętrznego
  3. Potwierdzić swój wpis przy użyciu Symbolu POTWIERDŹ.

Zmiana łącza abonenckiego

  1. Wybrać łącze abonenckie, które ma zostać zmienione.
  2. Nacisnąć Symbol EDYTUJ.
  3. Zmienić łącze abonenckie lub numer bezpośredni.
  4. Potwierdzić swój wpis przy użyciu Symbolu POTWIERDŹ.

Usuwanie łącza abonenckiego

  1. Wybrać łącze abonenckie, które ma zostać usunięte.
  2. Nacisnąć Symbol USUŃ.
Użyte IKONY Funkcja
Dodaj.
Usuń.
Edytuj.
Zapisz zmiany.
Zamknij bez zapisywania.
Zamknij.