3.4.6. Ustawienia uczestników

Ustawienia dla uczestników:

Bild__84_
Nazwa pola Opis
Sygnalizacja połączenia Możliwości do wyboru to: Wszystkie jednocześnie, Round Robin, Przypadkowo, Najdłuższa przerwa najpierw, Najmniejsze obciążenie najpierw. Po kolei przy „Round Robin“ (przy Round Robin nie można ustalić kolejności!).
Ponowna próba po ... (sekundy) Po ilu sekundach ma nastąpić próba ponownego połączenia osoby dzwoniącej z obsługującym.
Powiadom o czasie oczekiwania Członkowie kolejki oczekujących są powiadamiani o czasie oczekiwania klienta.
Time-out (w sekundach) Time-out dla członka (w sekundach). Tzn., po ilu sekundach osoba dzwoniąca ma być ponownie z powrotem przekierowywana do kolejki oczekujących?
Czas uzupełniający Ile czasu ma obsługujący, aby całkowicie zarejestrować zakończone połączenie, zanim otrzyma propozycję kolejnego połączenia.
Komunikat dla obsługującego Wysłanie obsługującemu tekstu ze wskazówkami przed odebraniem połączenia. Jeśli pracuje on na przykład w szerszym zakresie kwalifikacji, ewentualnie może być sensowne wysłanie wskazówki, do której kwalifikacji podłączyła się osoba dzwoniąca. Dodatkowo na wyświetlaczu telefonu wyświetlana jest nazwa kolejki oczekujących. Powiadomienie dla kolejki oczekujących można dodać przy użyciu Symbol PLUS.

 

Icons Function
Add
Dropdown
Play