3.4.2. Numery bezpośrednie

Przypisywanie numerów bezpośrednich.

Bild__80_
Nazwa pola Opis
Łącze abonenckie Wybór Państwa łącza abonenckiego.
Numery bezpośrednie

Nadanie określonego numeru telefonu z bloku numerów telefonu wybranych łącz abonenckich.

Wyjątek: Przy pojedynczych numerach telefonu nie trzeba wybierać numeru bezpośredniego.

 

Przypisywanie łącza abonenckiego

  1. Nacisnąć Symbol PLUS, aby wykonać polecenie „Dodaj nowe przychodzące łącze abonenckie"..
  2. Wybrać „Własne" łącze abonenckie i numer bezpośredni dla tego telefonu wewnętrznego
  3. Potwierdzić swój wpis przy użyciu Symbolu POTWIERDŹ.

Zmiana łącza abonenckiego:

  1. Wybrać łącze abonenckie, które ma zostać zmienione.
  2. Nacisnąć Symbol EDYTUJ.
  3. Zmienić łącze abonenckie lub numer bezpośredni.
  4. Potwierdzić swój wpis przy użyciu Symbolu POTWIERDŹ.

Usuwanie łącza abonenckiego:

  1. Wybrać łącze abonenckie, które ma zostać usunięte.
  2. Nacisnąć Symbol USUŃ.
Użyte IKONY Funkcja
Dodaj
Usuń
Edytuj
Zapisz zmiany
Zamknij bez zapisywania
Zamknij