3.4. Kolejka oczekujących

Definicja kolejki oczekujących

Kolejka oczekujących służy do „przetrzymania” klientów, jeśli nie ma wystarczającej liczby dostępnych pracowników, aby bezpośrednio przyjąć połączenie. Funkcja ta używana jest przede wszystkim przy gorących liniach.

Jak skonfigurować kolejkę oczekujących?

Przykład:
Chcą Państwo założyć kolejkę oczekujących, która wewnętrznie dostępna jest pod telefonem wewnętrznym 101. Ponadto w tej kolejce oczekujących powinno być zarejestrowanych 2 pracowników (Agent 1 i Agent 2). Jeśli żaden z nich nie będzie osiągalny w ciągu 60 sekund, osoba dzwoniąca powinna zostać przekierowana na pocztę głosową kierownika zespołu. Ponadto ta kolejka oczekujących stanie się celem dla sterowania czasowego 1 (czas główny).

Instrukcja:

  1. Proszę nadać kolejce oczekujących charakterystyczną nazwę i przypisać swojej Kolejce oczekujących numer telefonu zewnętrznego 101, aby był dostępny z zewnątrz. Jeśli posiadają Państwo tylko jedno łącze abonenckie, automatycznie tworzony jest numer bezpośredni (zewnętrzny numer telefonu). Jeśli posiadają Państwo więcej łącz abonenckich, a kolejka oczekujących ma być dostępna z zewnątrz, poprzez okno dialogowe „Numery bezpośrednie (zewnętrzne numery telefonu)” należy utworzyć numer bezpośredni +49 123 456789 - 101, Teraz kolejka oczekujących jest dostępna z zewnątrz.
  2. Proszę wybrać członków kolejki oczekujących. W tym przykładzie są to telefony wewnętrzne "Agent 1" i "Agent 2". Proszę zdefiniować także time-out 60 sekund i wybrać jako „Cel dla Niedostępny” pocztę głosową kierownika zespołu.
  3. W „Ustawienia dotyczących kierunku” proszę wybrać, czy chodzi o kolejkę oczekujących inbound czy outbound.

Konfiguracja

W portalu serwisu kliknąć punkt nawigacyjny „Cele”. W oknie Cele można przy użyciu Symbolu PLUS utworzyć nową kolejkę oczekujących. Ale można także poprzez wybór kolejki oczekujących wewnątrz listy zmienić ten wpis (podwójne kliknięcie).

Pod oknem głównym (Lista) otwiera się nowe okno konfiguracji („Nowa kolejka oczekujących") z kilkoma sekcjami:

  

Sekcje Obrazy

Nazwa i telefon wewnętrzny 

Numery bezpośrednie
Obsługujący

Ustawienia dotyczące kierunku

Ustawienia dla klientów
Ustawienia dla obsługujących