3.1. Telefon wewnętrzny

Definicja telefonu wewnętrznego:

Telefon wewnętrzny to zawsze numer wewnętrzny, to znaczy za pośrednictwem tego numeru osiągnąć można uczestnika jak i usługi wewnątrz firmy bez wybierania numeru kierunkowego łącza abonenckiego („0“ z przodu). Ten numer wewnętrzny jest zasadniczo całkowicie niezależny od numeru bezpośredniego osiągalnego z zewnątrz. Oznacza to, że numery wewnętrzne mogą w ogóle nie być dostępne z zewnątrz lub też teoretycznie osiągalne poprzez użycie innego ciągu cyfr. W przypadku aparatów telefonicznych z reguły jest tak, że numer wewnętrzny (telefon wewnętrzny) odpowiada także zewnętrznemu numerowi telefonu (numer bezpośredni).

Jak skonfigurować telefon wewnętrzny?

Przykład:
Chcą Państwo założyć telefon wewnętrzny, który wewnętrznie dostępny jest pod numerem 111, zewnętrznie pod numerem +49 123 456789 - 200 i numerem telefonu +49 123 456789 - 201. Ponadto ten telefon wewnętrzny otrzymuje przypisany telefon systemowy jako urządzenie końcowe. Jeśli telefon wewnętrzny nie będzie osiągalny w ciągu 30 sekund, osoba dzwoniąca powinna zostać przekierowana na pocztę głosową telefonu wewnętrznego.


Instrukcja:

  • Najpierw należy nadać nazwę telefonowi wewnętrznemu. Z reguły nazwa telefonu wewnętrznego odpowiada nazwisku pracownika (przykład: Jan Kowalski).
  • Po drugie powinno się przypisać telefonowi wewnętrznemu numer wewnętrzny. Za pomocą tego numeru telefonu wewnętrznego pracownik jest teraz dostępny wewnętrznie. Jeśli posiadają Państwo tylko jedno łącze abonenckie, automatycznie tworzony jest numer bezpośredni (zewnętrzny numer telefonu). Jeśli posiadają Państwo więcej łącz abonenckich, muszą najpierw w „Konfiguracji" wybrać „preferowane łącze abonenckie". Następnie automatycznie tworzony jest numer bezpośredni (zewnętrzny numer telefonu). Państwa telefon wewnętrzny jest teraz dostępny z zewnątrz pod bezpośrednim numerem +49 123 456789  200. Poprzez okno dialogowe „Numery bezpośrednie (Zewnętrzne numery telefonu)” należy założyć numer bezpośredni +49 123 456789 - 201, aby Państwa telefon wewnętrzny był dostępny także z zewnątrz poprzez ten numer bezpośredni. Czysto teoretycznie mogą być Państwo dostępni tylko poprzez drugi numer bezpośredni.
  • W trzecim i ostatnim kroku wybiera się urządzenie końcowe. Otrzymują Państwo listę rozwijaną ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami końcowymi (wyświetlane są adresy MAC urządzeń końcowych). Z urządzeniem końcowym, które Państwo wybiorą, od razu dostępny jest telefon wewnętrzny.
  • Ponadto mają Państwo także możliwość konfiguracji ustawień takich jak Poczta głosowa, klawisze funkcyjne (BLF), Przekierowania połączeń itp. Proszę aktywować pocztę głosową i załadować osobisty komunikat poczty głosowej, wykonać przykładowe połączenie równoległe, jeśli to konieczne lub skonfigurować klawisze funkcyjne (BLF) swojego telefonu systemowego.

Konfiguracja:

W portalu serwisu kliknąć punkt nawigacyjny „Cele”. W oknie Cele można założyć nowy telefon wewnętrzny poprzez Symbol PLUS, ale można też poprzez wybór istniejącego telefonu wewnętrznego (podwójne kliknięcie) zmienić ten wpis.

  

W konfiguracji można też przypisać ten telefon wewnętrzny Grupie kwalifikacji z Poziomem kwalifikacji.

W nowym oknie konfiguracji wyświetlane są następujące sekcje:

 

Sekcje Obrazy
Nazwa i telefon wewnętrzny   
Odniesienie do
Numery bezpośrednie 
Skype for Business
Urządzenia końcowe
Poczta głosowa
Przekierowania
Ustawienia geograficzne