2.1. Pasek nawigacyjny

2.1. Pasek nawigacyjny

2. Punkt nawigacji Cele opisany jest w C 3. Cele.

 3. W punkcie nawigacji Elementy zdefiniowane są funkcje „Urządzenia końcowe" (patrz C 4.1) i Komunikaty (patrz C 4.2).

4. W punkcie nawigacji Administracja zdefiniowane są funkcje "Profil" (patrz C 5.1), „Lokalizacje" (patrz C 5.2), „Import pliku" (patrz C 5.3) oraz „Książka telefoniczna" (patrz C 5.4).

5. Punkt nawigacji Numery bezpośrednie opisano w C 6. Numery bezpośrednie.

6. Punkt nawigacji Pomoc odsyła na stronę dokumentacji.