3. Telefon wewnętrzny jako punkt centralny instalacji TK

W celu zrozumienia systemu i jego konfiguracji decydujące jest, aby zrozumieć, że podstawą instalacji telefonicznej jest telefon wewnętrzny. Nie osoba czy telefon posiada przypisany numer, lecz telefon wewnętrzny. Temu telefonowi wewnętrznemu można z kolei przypisać cel. Możliwymi celami są:

  • Aparaty telefoniczne (lub też faks)
  • eFax
  • Usługi (jak na przykład kolejki oczekujących)

Telefon wewnętrzny to zawsze numer wewnętrzny, to znaczy za pośrednictwem tego numeru osiągnąć można uczestnika jak i usługi wewnątrz firmy bez wybierania numeru kierunkowego łącza abonenckiego („0“ z przodu). Ten numer wewnętrzny jest zasadniczo całkowicie niezależny od numeru bezpośredniego osiągalnego z zewnątrz. Oznacza to, że numery wewnętrzne mogą w ogóle nie być dostępne z zewnątrz lub też teoretycznie osiągalne poprzez użycie innego ciągu cyfr. W przypadku aparatów telefonicznych z reguły jest tak, że numer wewnętrzny (telefon wewnętrzny) odpowiada także zewnętrznemu numerowi telefonu (numer bezpośredni).

Szybka zmiana lokalizacji
Osobiste ustawienia użytkownika są przyporządkowywane danemu numerowi wewnętrznemu (nie aparatowi telefonicznemu!). W ten sposób zawsze jest możliwe przeniesienie właściwości numeru wewnętrznego na inny aparat telefoniczny bez potrzeby przeprowadzania nowych ustawień. W ten sposób numer wewnętrzny można nazwać prawie „duszą” aparatu telefonicznego.

Funkcja ta określana jest także jako „hot desking”. Na przykład pracują Państwo w wielu lokalizacjach i zawsze używają jednego i tego samego telefonu wewnętrznego.

Przykład:

Od poniedziałku do środy pracują Państwo w lokalizacji A, a od czwartku do piątku w lokalizacji B. Mogą Państwo bez problemu używać tego samego numeru wewnętrznego, wybierając przy konfiguracji numeru poprzez portal serwisu odpowiednie urządzenie końcowe lokalizacji.