2. Logika instalacji telefonicznej

Portal serwisu rozróżnia różne klasy komponentów instalacji, przy czym w każdej klasie zebrane są tematycznie powiązane komponenty.

‌Klasy Opis
CELE W Celach są zebrane wszystkie komponenty instalacji telefonicznej, które tworzą punkt końcowy dla rozmów. Zawierają one:

- klasyczny, powiązany z telefonem numer wewnętrzny.
- numery wewnętrzne do użycia eFax (centralna usługa faksu).
- wszystkie pośredniczące komponenty systemu, telekonferencje, sterowanie czasowe, grupy, kolejki oczekujących i dialogi głosowe.
ELEMENTY Rubryka Elementy obejmuje wszystkie podstawowe moduły instalacji, tzn. same telefony (urządzenia końcowe) oraz pliki audio do wykorzystania jako muzykę na czas oczekiwania, muzykę dla kolejek oczekujących i komunikaty. Elementy potrzebują Państwo jako moduły do konfiguracji Celów.
ADMINISTRACJA Zarządzanie:

- Profilem (hasło, itd.).
- Lokalizacjami, ustawieniami np. strefy czasowej.
- Importem plików, np. import urządzeń końcowych i numerów wewnętrznych.
- Książką telefoniczną instalacji telefonicznej.
NUMERY BEZPOŚREDNIE Tu można zmienić przyporządkowanie numerów telefonów do łącz abonenckich i powiązać numery bezpośrednie z telefonami wewnętrznymi.