1. Wprowadzenie

Portal serwisu oferuje użytkownikowi prostą i intuicyjną możliwość zarządzania konfiguracją wirtualnej instalacji telefonicznej. Użytkownik może instalować nowe elementy lub zarządzać istniejącymi wpisami lub zmieniać je.

W ten sposób zakłada się nową usługę (w Celach), na przykład kolejkę oczekujących i ustala bezpośrednio przy konfiguracji usługi, czy ma zostać przydzielony telefon wewnętrzny czy tylko określony numer bezpośredni.