7. Ustawienia

Wyjaśnienia pojęć związanych z ustawieniami

Numery Nvoice Mobile

Tu proszę podać numer telefonu, na który mają być dokonywane przekierowania, jeśli wybiorą Państwo opcję telefon biurowy. W większości przypadków jest to numer Państwa telefonu stacjonarnego, ale może to być dowolny numer. Jeśli ustawiony jest numer telefonu biurowego, telefon biurowy zostanie podany w opcjach In Call. Przy wyborze tej usługi połączenie jest natychmiast przekierowywane na podany numer. 

Tryb dualny

Proszę wybrać między trybem pojedynczym i dualnym: W trybie pojedynczym połączenia danych WLAN i mobilne (zależne od urządzenia) dozwolone są tylko dla sygnalizacji i zapytań HTTPS. Ustawienie trybu dualnego zezwala dodatkowo na Voice-over Wi-Fi, ale konieczne jest, aby urządzenie obsługiwało również Wi-Fi, a korzystanie z danych było dozwolone w systemie operacyjnym.

Ustawienia VoIP

Tu można ustawić czułość mikrofonu, jeśli na przykład wydaje się za cicha („Głośność mikro“). Poprzez ustawienie „Mic ALC“ aktywowana jest automatyczna kontrola głośności (”Zapobieganie zacinaniu”). Algorytm wpływa na działanie tego ustawienia poprzez ”Maks. wskaźnik rozłożenia” i ”Maks. pętle”. Tych ustawień nie należy zmieniać bez porozumienia.

Ustawienia sieciowe

W odróżnieniu do połączeń Wi-Fi zwykłe połączenia sieci komórkowych nie mogą transportować żadnych danych. Dostępność tych mobilnych kanałów danych zależna jest od Państwa sieci operatora i abonamentu. Często abonamenty zawierają pakiety danych lub ilość danych w cenie.

Preferencje dla połączeń telefonicznych

Za pomocą tego ustawienia ustala się, jakie połączenia wychodzące mają być przejmowane przez klienta Nvoice Mobile. Przy systemie Android w wielu przypadkach możliwe jest, że wybrany numer wpisywany jest na zwykłym ekranie wyboru urządzenia, który przejmowany jest przez klienta Nvoice Mobile i wybierany przez instalację telefoniczną.

Dalsze ustawienia

  • Autostart Wybór, czy klient ma być automatycznie uruchamiany wraz z uruchomieniem urządzenia.
  • Ustawienia przełączania Przełączanie inicjowane jest wtedy, kiedy klient rozpozna, że połączenie WiFi jest za słabe do czystego transferu danych (np. użytkownik opuszcza budynek). Kontroler Nvoice Mobile poleca urządzeniu rozpoczęcie połączenia GSM do kontrolera, poprzez które połączenie będzie dalej prowadzone. Z przyczyn technicznych dla obu uczestników rozmowy może przy tym dojść do 6 sekund ciszy. Poniższe ustawienia ustalają, kiedy przełączenie kierowane jest z VoIP do sieci komórkowej (i odwrotnie). Automatyczne przełączenia mogą być aktywowane lub dezaktywowane poprzez wybór opcji ”Przełączenie automatyczne” Tych ustawień nie należy zmieniać w normalnym przypadku.
  • Wybór w oparciu o operatora (OSD) Niektórzy operatorzy sieci komórkowej oferują tak zwany „Wybór w oparciu o operatora” (operator supported dialing, OSD), w którym numer CallThrough wybierany jest automatycznie. Proszę pamiętać, że usługa ta funkcjonuje tylko z kartą SIM, która aktywowana jest dla klienta Nvoice Mobile. Jeśli OSD oferowane jest przez Państwa operatora i korzystają Państwo z tej usługi, należy ustawić go na ”Włączony". Ta funkcja nie jest obsługiwana.
  • Call Reverse Jeśli funkcja Call Reverse jest aktywna, połączenia przychodzące (do użytkownika) stają się połączeniami wychodzącymi. Może to prowadzić do korzyści cenowych, jeśli połączenia wychodzące z sieci komórkowej są korzystniejsze niż z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej. Oba procesy pozostają ukryte przed użytkownikiem, ponieważ klient MC zachowuje się tak, jakby połączenie było przychodzące, a dla osoby dzwoniącej nadal odgrywany jest dzwonek. Połączenie można odrzucić jak zwykłe połączenie przychodzące.
  • Rozdzielenie audio Z powody właściwości platformy na niektórych urządzeniach nie jest możliwe rozdzielenie automatycznego połączenia Wi-Fi w taki sam sposób jak na innych urządzeniach (np. Milestone i Droid). Jeśli używają Państwo jednego z tych urządzeń, należy aktywować tę opcję.
  • Prefiks anonimowego połączenia telefonicznego Tu można podać wybierania za pomocą anonimowego numeru telefonu.
  • Poziom dziennka Doświadczeni administratorzy powinni używać tego ustawienia wyłącznie do testowania lub wyszukania błędu.
  • Aktywuj proste logowanie To ustawienie aktywuje debugowanie połączeń. Jeśli istnieją problemy np. z ID osoby dzwoniącej lub innymi nawracającymi problemami podczas połączeń, należy użyć opcji „Proste logowanie". Wszystkie ”proste logowania’ archiwizowane są w pliku simple_log.txt w folderze ”MCClient”. Plik ten można też wysłać w tym widoku bezpośrednio przez menu kontekstowe.

 

Licencjonowanie

Tu wyświetlane są informacje dotyczącego klucza licencyjnego. Jeśli wystąpią komunikaty o błędzie, które dotyczą licencjonowania, proszę skontaktować się ze wsparciem.

Czat/Obecność

Tu można dokonać ustawień dotyczących funkcji obecności i czatu. Ta funkcja jest aktualnie dezaktywowana.

Informacja

Tu znajduje się wersja klienta, która jest aktualnie używana.