3.2. Dostęp do skrzynki głosowej

Dostęp do skrzynki głosowej można uzyskać poprzez:

-naciśnięcie przycisku poczty głosowej Message/.

- wybranie przypisanego w portalu serwisu rozszerzenia, które umożliwia dostęp do poczty głosowej.

Wiadomości poczty głosowej mogą być przesłane poprzez email. Konfiguracji można dokonać na portalu administracji. Proszę zapoznać się z Instrukcją.