3.1. Ustawienia początkowe

Po uzyskaniu po raz pierwszy dostępu do systemu poczty głosowej, należy skonfigurować swoją automatyczną sekretarkę.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z Instrukcją poczty głosowej.

- Proszę wcisnąć klawisz Message/ na telefonie Panasonic, aby uzyskać dostęp do menu głosowego systemu poczty głosowej.

- Następnie proszę wybrać „0 Opcje Poczty głosowej“, aby skonfigurować pocztę głosową.

- Proszę nacisnąć „1“, aby nagrać wiadomość w przypadku zajętości.

- Proszę  nagrać wiadomość i nacisnąć  „#“, by zakończyć nagrywanie.

- Proszę nacisnąć  „1“, aby zaakceptować nagranie „2“, aby odtworzyć nagranie lub „3“, aby nagrać ponownie.

Portal administracji pozwala na konfigurowanie niestandardowych komunikatów poczty głosowej dla każdego rozszerzenia.
Komunikaty muszą być w formacie .mp3 lub .wav.