2.2. Klawisze Funkcyjne i Kody

W portalu administracji można przypisać następujące funkcje do dowolnego klawisza funkcyjnego:


Numer telefonu

Sygnalizacja dostępności (BFL)

Interkom

Kod funkcji

Usługi

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w instrukcji serwisu portalu.

Numer telefonu

Na jednym z klawiszy funkcyjnych można zaprogramować dowolny numer telefonu. Naciśnięcie zaprogramowanego klawisza funkcyjnego rozpocznie rozmowę telefoniczną.

Sygnalizacja dostępności (Busy Field Lights)

Możecie Państwo zaprogramować dowolne rozszerzenie do jednego z klawiszy funkcyjnych. Naciśnięcie zaprogramowanego klawisza funkcyjnego rozpoczyna rozmowę telefoniczną.

Migająca dioda LED dla odpowiedniego klawisza funkcyjnego sygnalizuje połączenie przychodzące do rozszerzenia. Aby odebrać połączenie, wystarczy nacisnąć migający przycisk funkcyjny. W celu odebrania połączenia, wszystkie strony muszą być członkami grupy pick-up.

Jeżeli monitorowane rozszerzenie (Busy Field Light (BFL)) jest zajęte, dioda LED dla odpowiedniego przycisku funkcyjnego pozostaje zapalona.

Programowanie wolnych przycisków jako klawiszy funkcyjnych

W modelach KX-UT133 i KX-UT136 klawisze funkcyjne zaczynają się od 1 (od 1 do 24) .Aby skonfigurować klawisz funkcyjny  1 za pośrednictwem strony serwisu, należy wybrać numer "0". Przy klawiszu funkcyjnym 2, należy wybrać numer "1", itd.

 

W modelach KX-UT133 oraz KX-UT136 można używać 23 z 24 klawiszy funkcyjnych. Ostatni przycisk funkcyjny jest zarezerwowany jako przycisk linii.

Interkom

Możecie Państwo zaprogramować dowolne rozszerzenie do jednego z klawiszy funkcyjnych, by następnie móc komunikować się z tym rozszerzeniem bezpośrednio za pomocą interkomu poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza funkcyjnego. Jednak druga strona musi również mieć aktywowany interkom na swoim telefonie. Interkom działa podobnie jak krótkofalówka (walkie-talkie), łącząc bezpośrednio z głośnikiem drugiej strony poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza funkcyjnego.

Kod funkcji

Możecie Państwo zaprogramować różne funkcje, jak np. przekierowanie połączeń, na wybranych klawiszach funkcyjnych poprzez wprowadzenie odpowiednich kodów. (Patrz:Funkcje przez kody (*) Kody"). Naciśnięcie zaprogramowanego klawisza funkcyjnego aktywuje lub dezaktywuje tę funkcję.

Usługi

Możecie Państwo zaprogramować dowolną funkcję systemu telefonicznego (kolejki, grupy abonentów, wirtualną salę konferencyjną, etc.) na jednym z klawiszy funkcyjnych. Wymagane jest wówczas przypisanie usługi do rozszerzenia. Naciśnięcie zaprogramowanego klawisza funkcyjnego inicjuje połączenie z usługą.