2.1. Przegląd

Poszczególne funkcje systemu telefonicznego (np kolejki, ustawienia czasu, grupy, etc.) mogą być skonfigurowane na portalu administracji. W celu uzyskania szczegółowych informacji o konfiguracji, należy zapoznać się z instrukcją portalu administracji. 

Początkowe ustawienia dla telefonu Panasonic można skonfigurować za pomocą przycisku “Ustawienia”  “Aplikacja”. Po naciśnięciu klawisza „Aplikacja“ dostępne są poniższe funkcje:

Ustawienia połączenia

Oczekiwanie na połączenie (wł./wył.): Proszę ustalić, czy ma być aktywowana funkcja oczekiwania na połączenie

Time-out (wł./wył.): Proszę ustalić czas trwania dzwonienia.

Interkom (wł./wył.): Funkcja „Interkom“ umożliwia bezpośrednie rozmowy za pośrednictwem urządzenia z powiązanym telefonem wewnętrznym, bez sygnału wybierania i dźwięku dzwonka

Ukrycie numeru (wł./wył.):Tu można ukryć całe wyświetlanie numer telefonu u odbiorcy połączenia lub tylko wyświetlanie numery centrali.

Przekierowanie: Proszę aktywować przełączanie połączenia.

Połączenie równoczesne: Tu można określić, czy przy połączeniu obok Państwa telefonu ma jednocześnie dzwonić inny telefon, np. komórkowy. W ten sposób można odebrać połączenie przy pomocy jednego z obu urządzeń.

Call forwarding: profiles

Here you can select your preconfigured call forwarding profiles.

For details, please refer to the Ncontrol manual.

You can edit the default profile directly via your device.

For details, please click here.

 

Ustawienia telefonu

  • Wybór automatyczny
  • Propozycja numeru
  • Dźwięk dzwonka
  • Ustal jako urządzenie podstawowe
  • Wyrejestruj telefon wewnętrzny

Ustawienia urządzenia

(Usługi można zamawiać i anulować; w celu ustawienia patrz Podręcznik portalu serwisu).

Kolejki oczekujących

Można zalogować się do istniejącej kolejki bezpośrednio przez telefon. Wystarczy wybrać żądaną kolejkę za pomocą przycisków nawigacyjnych i potwierdzić przyciskiem [ENTER].

Aby wylogować się z kolejki, należy ponownie wybrać odpowiednią kolejkę i wcisnąć [ENTER]. Symbol „x“ wyświetlany z przodu kolejki wskazuje, że użytkownik jest już zalogowany.