1.9. Przekierowanie połączeń z zapytaniem zwrotnym

Aby wykonać przekierowanie połączenia z zapytaniem zwrotnym należy wykonać następujące czynności:

- Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk [Transfer/].

- Wybierz odbiorcę, któremu chcesz przekazać połączenie

- Wprowadź numer abonenta i zatwierdź przyciskiem [ENTER].

- Poczekaj, aż druga strona odpowie, a następnie zapowiedz rozmowę. W razie potrzeby ten etap może być pominięty.

- Wciśnij klawisz funkcyjny  .

W przypadku, gdy druga strona odmówi połączenia lub nie odpowiada, naciśnij dwukrotnie przycisk [CANCEL], aby wrócić do rozmówcy.