1.8. Konferencja/Przełączanie

Państwa telefon Panasonic umożliwia uruchomienie konferencji złożonej z 3 osób.

- Proszę połączyć się z uczestnikiem nr 1.

- Po połączeniu z pierwszym uczestnikiem naciśnij przycisk . Aktywne połączenie jest teraz umieszczone w funkcji "hold".

- Połącz się z uczestnikiem nr 2 i zaczekaj, aż odbierze.

- Teraz naciśnij przycisk aby aktywować połączenie trójstronne. Wyświetlacz wskazuje teraz Konferencję.

Usuwanie uczestnika z konferencji / Przełączanie:

- W czasie konferencji naciśnij przycisk

- Uczestnik nr 2 jest zawieszony, ale może kontynuować rozmowę z uczestnikiem nr 1. 

- Aby przełączać się między dwoma stronami (toggle), nalezy nacisnąć klawisz

- Aby zakończyć jedno z połączeń należy odłożyć słuchawkę w trakcie rozmowy z tą stroną.

⇒ Uczestnik jest teraz odłączony z konferencji.

- Naciśnij przycisk .Teraz można kontynuować rozmowę z drugim uczestnikiem.

  • Konferencję złożoną z więcej niż 3 uczestników można łatwo skonfigurować poprzez portal administracji. Proszę zapoznać się z instrukcją portalu administracji.
  •  Przekazywanie połączeń odbywa się między dwiema rozmowami. Podczas przełączania, jeden z uczestników zostaje zawieszony i jednocześnie słyszy melodię oczekiwania systemu telefonicznego. W tym czasie można rozmawiać z innym uczestnikiem.