1.7. Połączenie oczekujące/przełączanie

Prowadzicie Państwo rozmowę. W tym czasie sygnał połączenia oczekującego wskazuje drugie połączenie przychodzące. Jednocześnie światło sygnalizacyjne miga na zielono.

- Należy nacisnąć przycisk  aby zaakceptować połączenie.

-  Teraz można przełączać połączenia poprzez bezpośrednie naciśnięcie klawisza  Aby zakończyć połączenie, wystarczy odłożyć słuchawkę.