1.5. Połączenie pick-up

Jeśli klawisze funkcyjne (Speed Dial, Busy Lamp Field (BFL), itd.) zostały skonfigurowane za pośrednictwem portalu administracji i wszyscy uczestnicy są członkami grupy pick-up, istnieje możliwość odbierania połączeń z innego rozszerzenia.

 (Szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania BFL znajdują się w instrukcji portalu administracji)

1. Miganie diody na odpowiednich klawiszach funkcyjnych sygnalizuje połączenie przychodzące (tylko dla zajętych BFL). Wystarczy nacisnąć klawisz funkcyjny, aby odebrać połączenie.

2. Jeżeli monitorowany numer wewnętrzny (zajęta lampka (BFL) jest zajęty, dioda LED dla odpowiedniego klawisza funkcyjnego jest stale czerwona.