1.2. Wykonywanie połączeń

Istnieją różne sposoby wykonywania połączenia.

Z użyciem słuchawki

 • Należy podnieść słuchawkę, wprowadzić numer i zatwierdzić przyciskiem [ENTER].
 • lub wpisać żądany numer telefonu i podnieś słuchawkę.

Za pomocą głośnika/mikrofonu

 • Należy wprowadzić numer telefonu i nacisnąć przycisk  .

Wybieranie numeru z listy połączeń

 • Należy nacisnąć przycisk   wybrać  [Lista połączeń] i zatwierdzić przyciskiem [ENTER].
 • Wyświetlone zostaną numery ostatnich nieodebranych, odebranych lub wybieranych połączeń. Proszę nacisnąć odpowiedni numer używając przycisków .
 • Proszę wybrać odpowiedni numer telefonu i naciśnij klawisz [ENTER], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

 • Należy wcisnąć przycisk  aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.
 •  Proszę przycisnąć klawisze strzałek, aby wybrać żądaną nazwę. Opcjonalnie można użyć przycisku Szukaj do wprowadzenia pierwszej litery (lub więcej) i potwierdzić przyciskiem [ENTER], który wyświetli listę wyników wyszukiwania.
 •   Proszę wybrać żądaną pozycję i nacisnąć przycisk [ENTER], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru za pomocą klawiszy funkcyjnych

 • Proszę nacisnąć odpowiedni klawisze funkcyjne w telefonie, aby nawiązać połączenie.
 • Na stronie „2.2. Klawisze funkcyjne“ znajdują się opcje, jakie można przypisać klawiszom funkcyjnym.
 • Informacje, jak skonfigurować klawisze funkcyjne znajdują się w instrukcji serwisu portalu.