1.12. Oddzwanianie

Funkcja Oddzwonienie przy zajętym/niedostępnym (identyczna z funkcją "Completion of Call to Busy Subscriber (CCBS)- i "Completion of Calls on No Reply" (CCNR) w j. angielskim) opisuje jedynie, w jaki sposób generowane jest oddzwanianie u osoby dzwoniącej, jeśli nie dodzwoni się ona do określonej osoby docelowej wewnętrznie lub ponieważ osoba docelowa nie jest obecnie na miejscu lub wysyłany jest sygnał Zajęte.

Aby móc używać funkcji, musi być ona aktywowana w portalu serwisu zarówno w telefonie wewnętrznym odpowiedniego użytkownika, jak również w punkcie Administracja/Profil. Tylko jeśli postawione są oba haczyki w polu „Połączenie zwrotne przy zajętym/niedostępnym”, funkcja ta jest aktywowana.

Aktywowanie funkcji oddzwaniania

Dzwoniący generuje automatyczne nawiązywanie połączeń w ramach prywatnej centrali abonenckiej (PBX) do uprzednio zajętej partii (tylko wewnętrznie). Jeżeli druga strona nie może zostać osiągnięta, dzwoniący może użyć funkcji oddzwaniania.

- Aby aktywować funkcję należy wybrać *5 na klawiaturze telefonu. Otrzymacie Państwo głosowe potwierdzenie wykonanej aktywacji.

- Gdy tylko druga strona jest ponownie dostępna, urządzenie końcowe otrzymuje połączenie zwrotne generowane przez PBX. Jeśli odbierzecie Państwo połączenie, centrala przekazuje je do numeru, z którym początkowo próbowaliście się Państwo połączyć.

Anulowanie funkcji oddzwonienia

Jeżeli funkcja oddzwonienia nie jest już potrzebna, wszystkie żądania można usunąć wprowadzając Kod **5 na klawiaturze. Otrzymają Państwo głosowe potwierdzenie ("żądania oddzwonienia usunięte").