1.11. Call forwarding

You can configure various call forwarding scenarios. For this purpose you can use the call forwarding profiles.

Under the telephone menu you can only edit the default profle (catch all / always) to be found under the call forwarding profiles. You can edit the remaining call forwarding profiles via Ncontrol or via the administration portal. For more information, refer to the administration portal manual and the Ncontrol manual.

Mają Państwo możliwość konfigurowania czterech różnych rodzajów przełączania połączeń. Można je aktywować lub dezaktywować w ustawieniach połączeń.

Stałe przełączanie połączeń

Wszystkie połączenia przychodzące są natychmiast przełączane do celu przełączania.

Przełączanie połączeń przy zajętym

Jeśli podczas aktywnej rozmowy przychodzą kolejne połączenia, są one natychmiast przełączane. Przełączanie to działa tylko wtedy, jeśli aktywowana jest funkcja Oczekiwanie na połączenie.

Przełączanie połączeń przy niedostępnym

Funkcja włącza się tylko w następujących przypadkach:

  • jeśli urządzenie końcowe nie jest zarejestrowane w instalacji telefonicznej. np. przy przerwaniu połączenia z Internetem lub braku połączenia LAN.

oraz

  • przy bezpośrednim telefonie zewnętrznym, tzn., jeśli „Przełączanie połączeń ...przy niedostępnym“ dla bezpośredniego telefonu wewnętrznego (np. telefon wewnętrzny 123 - Jan Kowalski) jest zapisane, a osoba dzwoniąca dzwoni bezpośrednio na numer bezpośredni telefonu wewnętrznego, działa przekierowanie. Jeśli telefon wewnętrzny jest członkiem kolejki oczekujących lub grupy i kolejka lub grupa otrzyma połączenie, wtedy przełączanie połączeń nie będzie korzystało z pojedynczego telefonu wewnętrznego!