1.11. Call forwarding

Możesz skonfigurować różne scenariusze przekierowania połączeń. W tym celu możesz skorzystać z profili przekierowywania połączeń.

W menu telefonu można edytować tylko domyślny profil (catch all / always), który znajduje się w profilach przekierowania połączeń. Pozostałe profile przekierowania połączeń można edytować za pośrednictwem Ncontrol lub portalu administracyjnego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji portalu administracyjnego i instrukcji Ncontrol.

Masz możliwość konfigurowania różnych rodzajów przełączania połączeń. Można je aktywować lub dezaktywować w ustawieniach połączeń.

Stałe przekierowanie połączeń

Wszystkie połączenia przychodzące będą przekazywane bezpośrednio na zdefiniowany wcześniej numer telefonu.

Przekierowanie połączeń przy zajętym

Jeśli podczas aktywnej rozmowy przychodzą kolejne połączenia, są one natychmiast przekierowane. Przekierowanie to działa tylko wtedy, jeśli aktywowana jest funkcja Oczekiwanie na połączenie.

Opóźnione przekierowanie połączenia (brak odpowiedzi)

Warunek przekierowania połączeń: Nie odbierasz połączenia przychodzącego w określonym czasie (limit czasu). Limit czasu można ustawić na 5, 10, 15 lub 20 sekund. Gdzie należy przekierować połączenie przychodzące po upływie określonego czasu? Dzwoniący odbiera sygnał połączenia oczekującego, a następnie zostaje przekierowany do określonego miejsca docelowego.

Przekierowanie połączeń przy niedostępnym

Funkcja włącza się tylko w następujących przypadkach:

  • jeśli urządzenie końcowe nie jest zarejestrowane w instalacji telefonicznej. np. przy przerwaniu połączenia z Internetem lub braku połączenia LAN.

oraz

  • Jeśli zaprogramowano "przekierowanie połączeń ...jeśli niedostępny" dla bezpośredniego numeru wewnętrznego (np. numer wewnętrzny 123 - Jan Kowalski), a dzwoniący wybiera bezpośrednio numer wewnętrzny, obowiązuje przekierowanie połączeń. Jeśli numer wewnętrzny jest członkiem kolejki lub grupy, a kolejka lub grupa odbiera połączenie, to przekierowanie połączeń dla danego numeru wewnętrznego nie obowiązuje! Ogólnie rzecz biorąc, miejscem przeznaczenia powinien być zawsze dostępny numer docelowy. Tzn. upewnij się, że nie jest włączona poczta głosowa ani zapowiedź.

Podczas rozłączania połączenia pomiędzy urządzeniem końcowym a systemem telefonicznym, może upłynąć do 60 sekund, zanim przekierowanie połączenia zostanie zrealizowane. Po ponownym podłączeniu urządzenia końcowego do systemu telefonicznego, jego rejestracja może potrwać do 60 sekund.

Przekierowanie połączeń może być alternatywnie aktywowane poprzez * kody:

*10

Aktywacja profilu przekierowania połączenia

*11 + cel Stałe przekierowanie połączenia na numer telefonu
**11 Anulowanie stałego przekierowania połączeń
*12 + cel

W przypadku braku odpowiedzi po określonym czasie, opóźnione przekierowanie połączenia na numer telefonu

**12

Anulowanie opóźnionego przekierowania połączeń 

*13 + cel Jeśli zajęty, przekieruj na numer telefonu
**13 Anuluj przekierowanie połączenia, jeśli zajęty
*14 + cel Przekierowanie połączenia, jeśli niedostępny
‌**14 ‌Anuluj przekierowanie połączenia, jeśli niedostępny