Przegląd klawiszy i połączeń

Poniżej znajdziecie Państwo przegląd wszystkich klawiszy odpowiednich modeli.

Panasonic KX-HDV130

Poz. Opis
1  ENTER
Aby potwierdzić wybraną pozycję.
2 Wyświetlacz LCD
3

Klawisze funkcyjne
Stosowane do wyboru funkcji w dolnym wierszu wyświetlacza.

4 Przyciski nawigacyjne
Służą do dostosowania głośności lub wyboru żądanych elementów.
5 Wyświetlacz dzwonka/Wiadomość oczekująca/Nieodebrane połączenie
6  Przycisk LINE/Program 1
7 , Przycisk LINE/Program 2
8 Zaczep słuchawki
9 , Hold/Message
10 , Redial
11 , ZESTAW SŁUCHAWKOWY
12 , MUTE/AUTO ANS
13 , Vol
14 , Anuluj
15 Mikrofon
16 , SP-Phone
17 , Transfer
18 Conf
19 Podłączenie zestawu słuchawkowego

 

Panasonic_KX-HDV130

Panasonic KX-HDV230

Poz. Opis
1 ENTER
Podłączenie zestawu słuchawkowego
2 Wyświetlacz LCD
3

Klawisze funkcyjne
Stosowane do wyboru funkcji w dolnym wierszu wyświetlacza.

4 Przyciski nawigacyjne
Służą do dostosowania głośności lub wyboru żądanych elementów.
5 Wyświetlacz dzwonka/Wiadomość oczekująca/Nieodebrane połączenie
6 Przycisk LINE/Program 1
7 Przycisk LINE/Program 2
8 Zaczep słuchawki
9 Hold/Message
10 Redial
11 ZESTAW SŁUCHAWKOWY
12 MUTE/AUTO ANS
13 VOL
14 Anuluj
15 Mikrofon
16 SP-Phone
17 Transfer
18 Conf
19 Podłączenie zestawu słuchawkowego
20

Przycisk strony

21  Etykietowalny wyświetlacz LCD
22 Przyciski DSS*
23 Przyciski stron DSS*

„DSS“ oznacza Direct Station Selection (Bezpośredni wybór stacji).

Panasonic_KX-HDV130

Panasonic KX-HDV330/KX-HDV340

Poz. Opis
1 ENTER
Aby potwierdzić wybraną pozycję.
2 Wyświetlacz dotykowy
3

Klawisze funkcyjne
Stosowane do wyboru funkcji w dolnym wierszu wyświetlacza.

4

Wyświetlacz dzwonka/Wiadomość

oczekująca/Nieodebrane połączenie

5

Wyświetlacz dzwonka/Wiadomość

oczekująca/Nieodebrane połączenie

6 Zaczep słuchawki
7 Message
8 Redial
9 ZESTAW SŁUCHAWKOWY
10 MUTE/AUTO ANS
11 Vol
12 Hold
13 Microfon
14 SP-Phone
15 Transfer
16 Conf
17 Etykietowalny wyświetlacz LCD
18 Przyciski DSS*
19 Przyciski stron DSS*

"DSS" stands for "Direct Station Selection".

KX-HDV330

Należy pamiętać, że etykiety klawiszy telefonu różnią się w zależności od kraju.

Poniżej porównanie dwóch możliwych wariantów.

Dwa warianty serii KX-HDV