2. Poczta głosowa

Ustawienia początkowe

Uruchamiając po raz pierwszy system poczty głosowej, należy ustawić swoje osobiste powiadomienia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z Instrukcją poczty głosowej.
 

 1. Wybierz *793 na słuchawce Panasonic lub naciśnij , aby wejść do menu swojej poczty głosowej.
 2. Następnie wciśnij „0 Opcje skrzynki głosowej“
 3. Teraz naciśnij:

  „1“, aby nagrać wiadomość w przypadku niedostępności

  „2“, aby nagrać wiadomość w przypadku zajętości

  „3“, aby nagrać swoje imię

  „4“, aby nagrać swoje tymczasowe powitanie

 4. Proszę nagrać wiadomość i nacisnąć „#“, aby zakończyć nagrywanie.

Dostęp do poczty głosowej

 1. Wybierz *793 na słuchawce Panasonic.
 2. Naciśnij przycisk .
 3. Wybierz numer wewnętrzny, który jest przypisany do poczty głosowej (patrz Portal Administracji).