1.5.Przekazywanie połączenia

Przekierowanie połączeń z zapytaniem zwrotnym

Rozmowę można przekierować na inny numer telefonu (wewnętrzny lub zewnętrzny).

  1. Podczas rozmowy naciśnij  .
  2. Wybierz numer abonenta, któremu chcesz przekazać połączenie, a następnie naciśnij .
  3. Poczekaj aż użytkownik odpowie, następnie  zapowiedz rozmowę.
  4. Naciśnij.

Natychmiastowe przekierowanie połączeń

Przekierowanie połączenia bez zapowiedzi

  1. Podczas rozmowy należy wcisnąć .
  2. Wybierz numer, do którego chcesz przekierować rozmowę, a następnie naciśnij .