1.4. Konferencja

Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy można dodać kolejnego uczestnika i nawiązać połączenie konferencyjne.

Nawiązanie połączenia konferencyjnego

  1. Naciśnij , a następnie 5 ("Konferencja").
  2. Połącz się z uczestnikiem, którego chcesz dodać do konferencji i naciśnij przycisk .
  3. Kiedy odbierze połączenie wciśnij przycisk , a później 5 ("Konferencja").

Usunięcie uczestnika z rozmowy konferencyjne

odczas rozmowy konferencyjnej można usunąć innego uczestnika połączenia. Funkcja ta jest dostępna tylko dla strony, która rozpoczęła konferencję.

  1. Podczas rozmowy konferencyjnej wciśnij .
  2. Naciśnij  .
  3. Naciśnij klawisz wyboru lub przyciski i i zatwierdź , aby wybrać przycisk odpowiadający użytkownikowi, który ma opuścić konferencję.
  4. Naciśnij .
  5. Naciśnij .
  6. Naciśnij klawisz wyboru lub przyciski i , i zatwierdź , aby wybrać przycisk odpowiadający pozostałemu uczestnikowi.

Zakończenie rozmowy konferencyjnej

Aby zakończyć konferencję naciśnij .