1.3. Połączenia przychodzące

Odbieranie połączeń

Miganie wskaźnika dzwonka na słuchawce sygnalizuje połączenie przychodzące.

  1. Aby odebrać rozmowę przychodzącą naciśnij .
  2. Aby zakończyć rozmowę lub umieścić słuchawkę w ładowarce naciśnij.

Połączenia nieodebrane

Połączenia nieodebrane będą wyświetlone na wyświetlaczu telefonu ("Nieodebrane").

Aby uzyskać dostęp do listy nieodebranych połączeniach, naciśnij klawisz .

Następnie za pomocą przycisku  lub można przewinąć listę nieodebranych połączeń.

Aby usunąć pojedynczy wpis lub wszystkie wpisy, jak również aby zapisać dane, naciśnij .

Zawieszenie połączenia

Funkcja ta pozwala na zawieszenie połączenia zewnętrznego.

Zawieszenie bieżącej rozmowy

Naciśnij przycisk  , a następnie .

Przywracanie zawieszonego połączenia

  1. Naciśnij .
  2. Naciśnij klawisz wybierania odpowiadający wolno migającemu przyciskowi DN, lub naciśnij  albo  , aby wybrać klawisz DN, następnie zatwierdź przyciskiem .

Połączenie oczekujące

Jeśli podczas rozmowy następuje drugie połączenie, usłyszycie Państwo sygnał połączenia oczekującego.  Można odebrać drugie połączenie poprzez odłączenie lub zawieszenie aktualnego połączenia.

Zakończenie bieżącego połączenia, rozpoczęcie rozmowy z nowym abonentem.

  1. Słysząc sygnał połączenia oczekującego należy nacisnąć przycisk .
  2. Następnie należy przycisnąć klawisz .

Przełączanie między rozmowami

Zawieszenie bieżącego połączenia, rozpoczęcie rozmowy z nowym abonentem.

  1. Słysząc sygnał połączenia oczekującego  naciśnij przycisk .
  2. Naciśnij przycisk .
  3. Naciśnij klawisz wybierania odpowiadający wolno migającemu przyciskowi DN, lub naciśnij  albo , aby wybrać klawisz DN, następnie zatwierdź przyciskiem .