1.2. Wykonywanie połączeń

Wykonywanie połączeń

 1. Naciśnij .
 2. Wybierz numer abonenta.
 3. Naciśnij .

 

Korzystanie z historii połączeń

 1. Naciśnij  lub .
 2. Wybierz żądany numer telefonu poprzez przycisk  lub , a następnie naciśnij .

Korzystanie z książki telefonicznej

 1. Naciśnij lub .
 2. Wybierz żądaną pozycję i naciśnij .

Nawiązywanie połączenia za pomocą listy ponownego wybierania

Jeśli odebrane połączenie pochodzi z numeru telefonu zapisanego w książce telefonicznej, numer i nazwisko osoby dzwoniącej będzie wyświetlone w rejestrze połączeń.

 1. Naciśnij lub .
 2. Wybierz żądany numer telefonu poprzez przycisk lub , a następnie naciśnij .

Zakończenie rozmowy

 1. Aby zakończyć rozmowę naciśnij.

Korzystanie z trybu głośnomówiącego

 1. Wybierz numer i naciśnij dwukrotnie przycisk . Aby wrócić do słuchawki, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

 1. Aby regulować głośność podczas rozmowy naciśnij lub .