1. Wprowadzenie

Witamy!

Niniejsza instrukcja pozwoli Państwu zoptymalizować korzystanie z telefonu DECT w połączeniu z centralą PBX. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem. Niektóre funkcje różnią się od funkcji opisanych w dokumentacji producenta.

Życzymy wiele radości z korzystania!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian
Werjsa1 / 05.2016 (PL)