4. Przekierowanie połączeń

Każdy użytkownik ma automatycznie ustawiony profil przekierowania połączeń - profil domyślny.

Jest on aktywny domyślnie.

- Można tworzyć spersonalizowane profile dla określonych scenariuszy, jak np. "Wakacje" i ustawić docelowy numer telefonu, na który można przekierować połączenie.

csm_Call_forwarding_settings_EN_5df779cf16

Dostępnych jest do 10 profili przekierowania połączeń na każdy numer wewnętrzny.

Użytkownik może utworzyć do 9 dodatkowych profili przekierowania połączeń.

Utwórz profil

- Kliknij na przycisk + pod zakładką Profil.

csm_Add_profile_EN_92ada6753a

- Zdefiniuj tytuł i numer dla swojego profilu. Możesz również zdefiniować kolor dla swojego profilu.

csm_Profile_titel_EN_e027ef031c

Aktywacja profilu

- Aby aktywować profil, należy kliknąć na niebieską kropkę obok nazwy profilu.

csm_Activate_profile_EN_ec6ab9b2ef

Jeśli chcesz skorzystać z tego profilu, musisz go aktywować. W przeciwnym razie aktywny będzie profil podstawowy lub inny, który wybrałeś!

Edycja profilu

Stworzyłeś profil "Wakacje". Aby dokładnie określić, co ten profil ma robić, możesz aktywować jeden z warunków przekierowania połączeń

  • Zawsze
  • Zajęty
  • Brak odpowiedzi
  • Niezarejestrowany
csm_Call_forwarding_settings_EN_5df779cf17

Można też ustawić regułę i korzystać z przekierowania połączeń opartego na źródłach:

Przekierowanie połączeń w oparciu o źródło oznacza, że możesz wybrać konkretne źródło, numer telefonu i zdefiniować regułę - co się stanie, jeśli ten konkretny numer telefonu zadzwoni do Ciebie.

- Kliknij na przycisk + w zakładce "Wakacje" i dodaj regułę.

- Wybierz źródło, numer telefonu, dla którego chcesz zdefiniować swoją regułę, np. wybierz numer wewnętrzny telefonu współpracownika Klara.

csm_Create_profile_9_3d5ab620da

Zdefiniuj, co powinno się stać, jeśli Klara zadzwoni do Ciebie, np. za każdym razem, gdy zadzwoni, jej połączenie powinno być zawsze przekierowane na Twoją pocztę głosową.

- Aby ustawić tę regułę, wybierz warunek "Zawsze".  

- Zdefiniuj miejsce docelowe, do którego połączenie Klary ma być przekierowywane, np. na Twoją pocztę głosową.

- Zapisz tę regułę.

Możesz również zasygnalizować zajętość, wybierając opcję "Zajęty" lub zdefiniować konkretny numer telefonu, na który ma być przekierowane połączenie.

csm_Zebra_call_forwarding_2c923011a8

Warunki przekierowania połączeń

Istnieją cztery warunki przekierowania połączeń. Aby z nich skorzystać, należy zdefiniować miejsce docelowe, do którego ma być przekierowane połączenie.

- Zdefiniuj miejsce docelowe przekierowania połączenia za pomocą rozwijanej listy.


Co oznaczają warunki przekierowania połączeń:

  • Zawsze

Rozmowa będzie zawsze przekierowywana. Dzwoniący zostanie następnie przekierowany bezpośrednio do określonego miejsca docelowego.

  • Zajęty

Twój numer wewnętrzny jest zajęty. Gdzie należy przekierować połączenie?

Dzwoniący słyszy sygnał zajętości, a następnie zostaje przekierowany do określonego miejsca docelowego.

  • Brak odpowiedzi

Nie odbierasz połączenia przychodzącego w określonym limicie czasu. Limit czasowy można ustawić na 5, 10, 15 lub 20 sekund, klikając na numer rozwijany.

- Kliknij na numer w rozwijanej liście.

Dzwoniący słyszy sygnał oczekiwania, a następnie zostaje przekierowany do określonego miejsca docelowego.

  • Niezarejestrowany

Twoje urządzenie nie jest zarejestrowane na pbx (np. zerwany kabel itp.). Wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowane do określonego miejsca docelowego. 
 

csm_Call_forwarding_conditions_EN_e85f5b8ff2

Duplikat profilu

W przypadku, gdy chcesz utworzyć podobny profil, ale różniący się od istniejącego, możesz go zduplikować i wprowadzić nowy tytuł profilu, wybrać numer profilu i

- Kliknij przycisk "Zduplikuj".null.

- Wprowadź nowy tytuł profilu i wybierz numer profilu.

- Zdefiniuj zasady i warunki.

- Zapisz nowy profil. 

Activate_profile