1. Przegląd

Do uruchomienia aplikacji należy użyć najnowszej wersji Google Chrome.

Otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o zdefiniowanie hasła. Zdefiniuj je i użyj go do zalogowania się.

Logowanie

Aby skorzystać z aplikacji postępuj zgodnie ze wskazówkami:

- Otwórz start.cloudya.com

- Podaj swoją nazwę użytkownika (to jest Twój adres e-mail) i hasło.

- Kliknij na login.

csm_Startscreen_EN_aec6fd8cd7

Po zalogowaniu się, zobaczysz ekran startowy aplikacji.

csm_First_login_EN_784b5a936b

Przegląd aplikacji

Aplikacja jest podzielona na 5 głównych sekcji:

 1. Menu aplikacji w lewym górnym rogu
 2. Pasek wyszukiwania na górze
 3. Menu telefoniczne po lewej stronie
 4. Lista ulubionych (twoje klucze BLF)*
 5. Telefon / Pole wyboru
1._App_Overiew

*Lista ulubionych to lista kluczy BLF z twojego urządzenia. Jeśli nie ustawiłeś żadnych kluczy BLF lub użytkownik jest nowy, pole to pozostanie puste.

Menu aplikacji

Teraz więcej o każdej sekcji:

Tutaj znajdują się następujące funkcje:

 • zaloguj się i wyloguj z aplikacji
 • wybierz urządzenie, z którego chcesz dzwonić
 • dodaj urządzenia, z których chciałbyś dzwonić (urządzenie docelowe C2D)
 • przełączanie między urządzeniami

Połączenia można wykonywać za pośrednictwem aplikacji, za pośrednictwem numeru wewnętrznego, tj. urządzenia podłączonego do numeru wewnętrznego (np. telefonu stacjonarnego) lub innego docelowego, np. telefonu komórkowego. Ta funkcja nazywa się Click to Dial (C2D). Wybierasz miejsce docelowe, przez które chcesz wykonywać połączenia i wszystkie Twoje połączenia będą wykonywane przez to miejsce docelowe.

Gdy menu aplikacji jest zamknięte, w lewym górnym rogu widzisz swoją nazwę i urządzenie, z którym jesteś połączony.

csm_user-settings-2_7129e47bb2

Domyślnie aplikacja jest ustawiona jako Twoje główne urządzenie - urządzenie docelowe, z którego będziesz dzwonić. Oznacza to, że po uzyskaniu połączenia przychodzącego aplikacja zadzwoni. Jeśli chcesz to zmienić, zmień wybrane urządzenie docelowe.

- Jeśli chcesz dodać nowy numer zewnętrzny, z którego chciałbyś dzwonić, kliknij na swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu.

Zostaniesz przeniesiony do menu aplikacji.

- Kliknij na znak + w sekcji "Połącz z".

Otworzy się pole wprowadzania danych. Tutaj możesz teraz wprowadzić swój nowy numer zewnętrzny, np. telefon z pokoju hotelowego, w którym aktualnie przebywasz.

- Podaj nazwę i numer telefonu dla numeru zewnętrznego.

- Kliknij Zapisz.

csm_App_Menue_neues_Ziel_EN_5304c3b61b

Numer hotelowy pojawia się teraz na liście urządzeń, z których można wykonywać połączenia.

- Aby zadzwonić za pośrednictwem numeru pokoju hotelowego, kliknij na wejście do hotelu.

Telefon w pokoju hotelowym jest teraz wybrany jako urządzenie do wykonywania połączeń.

csm_App_Menue_neues_Ziel_Added_EN_7443741f7d

Pasek wyszukiwania

Przeszukaj pbx i swoją prywatną książkę telefoniczną. Wyniki wyszukiwania są pogrupowane.

Obok paska wyszukiwania znajdziesz kilka skrótów do następujących funkcji aplikacji:

null

Funkcja przekierowania do aplikacji - przeciągnij aktywne połączenie do aplikacji i kontynuuj połączenie za pośrednictwem aplikacji. (gwiazdka kod * 8)

null DND - funkcja
null

Tryb dźwiękowy - Włącz lub wyłącz dźwięk dzwonka. W przypadku gdy dzwonek jest wyłączony, połączenia przychodzące będą sygnalizowane tylko wizualnie.

null

Wyjście audio - wybór wyjścia audio (np. podłączonego zestawu słuchawkowego) dla połączeń i dzwonków

 

csm_Suchleiste_EN_515da17411

Poszczególne ikony mogą nie być dla Ciebie widoczne, jeśli nie skonfigurowałeś aktualnych ustawień.

Historia

Znajdziesz tu połączenia odebrane, wykonane i nieodebrane, a także pocztę głosową.

 • Kliknij dwukrotnie na wpis, aby zobaczyć więcej szczegółów lub usunąć wpis
 • Odsłuchaj otrzymaną pocztę głosową bezpośrednio w zakładce historii (wizualna poczta głosowa).

 

 

csm_History_EN_7bb4ab52bf

Menu telefonu

Tutaj znajdziesz następujące funkcje:

Telefon

Nawiązywanie połączeń.
Więcej informacji na temat nawiązywania połączeń można znaleźć w rozdziale Telefon - jak nawiązywać połączenia.

csm_Telefon-Menue_EN_70e49d80d7

Kontakty

Tutaj znajdziesz wszystkie swoje kontakty w kolejności alfabetycznej.

- Aby zadzwonić pod numer telefonu z listy, kliknij pozycję, a następnie kliknij numer.

Aby uzyskać więcej opcji, kliknij numer prawym przyciskiem myszy.

Możesz filtrować kontakty do kontaktów globalnych i prywatnych. Możesz edytować wpisy i dodawać nowe.

- Aby to zrobić, kliknij odpowiednią ikonę funkcji, która pojawi się na pasku wyszukiwania, gdy tylko przełączysz się do obszaru Kontakty.

csm_Contacts_EN_be891a1d19

Ustawienia

Tutaj znajdują się wszystkie parametry aplikacji, np:

 • Ustawienia użytkownika
 • Przekierowanie połączeń
 • Kolejki
 • Klawisze funkcyjne
 • Fax
 • Pobieranie
 • Informacje

 

csm_Einstellungen_neu_EN_c3e3f824e6

Należy pamiętać, że ustawienia faksu z Ncontrol nie są zsynchronizowane z aplikacją internetową.

Lista ulubionych

Lista ulubionych jest listą klawiszy funkcyjnych, np. przycisków szybkiego wybierania lub sygnalizacji zajętej linii ustawionych na Twoim numerze wewnetrznym.

Na przykład możesz zapisać najczęściej wybierane numery telefonów na liście ulubionych.

- Kliknij na Edytuj listę ulubionych.

- Następnie kliknij na przycisk plus i wpisz numer telefonu i nazwę.

- Zapisz wpis


Wpis pojawi się teraz na liście ulubionych.

Jeżeli są już ustawione klawisze funkcyjne dla telefonu wewnętrznego (np. do telefonu stacjonarnego), to pojawią się one tutaj w Twojej liście ulubionych.

csm_edit-favorite-5_383ebaab90

To jest twoja wirtualna lista BLF.

 • Zobacz, kto mówi
 • Przeciągnij i upuść numer bezpośrednio z listy ulubionych, aby zainicjować połączenie

 

 

Telefon / pole wybierania

 • Wybierz tutaj numer telefonu, na który chcesz zadzwonić
 • Użyj pola DTMF, aby wprowadzić numer telefonu, z którym chcesz się połączyć lub wprowadzić PINy do pokoju konferencyjnego.
csm_Wahlfeld_e1d10974fe