C. Uruchomienie

C. Uruchomienie

Uruchomienie Cisco SPA112

Przy zamówieniu Cisco SPA112 za pośrednictwem swojego partnera systemowego urządzenie końcowe jest automatycznie rejestrowane w aparacie telefonicznym. Dlatego najpierw należy sprawdzić, czy adres MAC został już u Państwa zarejestrowany w portalu serwisu (portal.nfon.net) w zakładce ELEMENTY / Urządzenia końcowe. W innym razie należy utworzyć nowe urządzenie i wybrać z listy Cisco SPA112.

- Po utworzeniu urządzenia końcowego w zakładce Cele należy utworzyć nowy telefon wewnętrzny dla Cisco ATA.

- W zakładce Urządzenie końcowe należy wybrać adres MAC ATA.

- Następnie podłączyć analogowe urządzenie końcowe do ATA (RJ-11). Przy tym ważne jest, aby używać portu „PHONE 1“.

cisco_RueckseiteDE

Zakładanie drugiego portu

Jeśli chce się korzystać z drugiego portu, należy założyć go jako nowe urządzenie końcowe w portalu serwisu. Warunkiem jest, aby utworzone było już ATA jako urządzenie końcowe.

- W zakładce Elementy należy przejść do punktu menu Urządzenia końcowe.

- Ponownie kliknąć Utwórz nowe urządzenie.

- Tym razem przy producencie Cisco wybrać punkt Port SPA112.

 

⇒ Otworzy się okno wprowadzania danych.

- W zakładce stacji bazowej wybrać adres MAC swojego Cisco ATA.

- Wybrać port. Należy pamiętać, aby numeracja portów w portalu serwisu rozpoczynała się od Port1.

- Zanotować numer portu, aby połączyć go z telefonem wewnętrznym.

- Następnie kliknąć Zapisz.

⇒ Cisco SPA112 jest teraz utworzone jako urządzenie końcowe w portalu serwisu. Port został skonfigurowany.

 

Następnie dostępne są dwie możliwości przydzielenia portu do telefonu wewnętrznego w portalu serwisu.

  • Po pierwsze można założyć nowy telefon wewnętrzny i tu wprowadzić dane ATA.
  • Alternatywnie można Cisco ATA przydzielić do już istniejącego telefonu wewnętrznego.
C._Uruchomienie_CISCO_Dodaj_nowe_urzadzenie_PL

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania nowego telefonu wewnętrznego w portalu serwisu znajdują się tutaj.

Przy podłączaniu telefonu systemowego do portu należy uważać na to, aby podłączyć telefon systemowy do właściwego portu. Telefon wewnętrzny został przydzielony do portu w portalu serwisu. Numer telefonu wewnętrznego został tym samym założony w porcie.

Uruchamianie Cisco SPA112

Urządzenie Cisco SPA112 jest gotowe do użytku, gdy tylko diody LED statusu Power, INTERNET i PHONE 1 zaczną świecić w sposób nieprzerwany. W przypadku diody INTERNET może się zdarzyć, że nie będzie świeciła w sposób ciągły, lecz będzie sporadycznie migać. Zależy to od przepływu danych Państwa połączenia internetowego.

- W tym celu należy podłączyć zasilacz 5V do ATA.

SPA112 obsługuje tylko wybieranie blokowe. Oznacza to, że dopiero po podaniu kompletnego numeru telefonu i uruchomieniu przycisku wyboru nawiązywane jest połączenie. Numer telefonu przekazywany jest wówczas w formie bloku.

csm_SPA112_06_7b6397ffe0