B. Wstęp

Nsoftphone premium dostarcza następujące kluczowe funkcje:

Wszystkie wymienione tutaj funkcje są domyślnie dostępne jako funkcje standardowe. Ulepszone funkcje, jak również indywidualny graficzny interfejs użytkownika lub specjalne raporty są dostępne na podstawie projektu (np. dla call center) w oparciu o konkretne ceny projektu.


W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z partnerem handlowym.

 • Softphone dla Windows Vista, 7, 8 i 10 (32 i 64 bit)
 • Prosta instalacja
 • Praktyczne zastosowanie poprzez pukające menu
 • Indywidualne klawisze skrótu i wybieranie klawiszy skrótu
 • Lampka sygnalizacji zajętości (BFL) dla Twoich kontaktów
 • Wybieranie, transfer uczestniczący, transfer bezobsługowy poprzez przeciąganie i upuszczanie
 • Szyfrowanie SRTP (od wersji 8.0.0 i wyższej)
 • Zintegrowane klawisze funkcyjne z katalogiem kontaktów
 • Funkcje obsługi połączeń
 • Połączenie oczekujące / przełączanie
 • Konferencje (automatyczne)
 • Odbieranie i kończenie połączeń poprzez zestawy słuchawkowe Plantronics
 • Wyciszanie i regulacja głośności za pomocą zestawów słuchawkowych Plantronics
 • Konferencje
 • Funkcja ignorowania
 • Funkcja zakazu
 • DND (Nie przeszkadzać)
 • Wybór swojego urządzenia wejściowego/wyjściowego audio
 • Dodawanie, zmiana lub usuwanie kontaktów
 • Eksport i import kontaktów poprzez plik CSV
 • Definiowanie poszczególnych grup kontaktów
 • Historia połączeń (nieodebrane, odebrane, wykonane, nieosiągalne)
 • Outlook-Addin
 • i wiele więcej
Klasyczny graficzny interfejs użytkownika Biurowy graficzny interfejs użytkownika