4. Funkcje komfortowe

4. Funkcje komfortowe

Transfer nienadzorowany i nadzorowany

Po odebraniu połączenia naciśnij klawisz przekierowania, aby wyświetlić opcje połączenia.

csm_iSoftPhone-Weiterleiten_981dd9a595
  1. W trakcie rozmowy należy kliknąć na przycisk przekierowania, a rozmówca zostanie "zawieszony".
  2. Teraz wybierz numer telefonu, na który chcesz przekierować połączenie.
  3. Następnie kliknij na przycisk przekierowania. Połączenie zostanie natychmiast przekierowane, a Twoja linia zostanie ponownie "otwarta".
csm_iSoftPhone-Weiterleiten-2_b426714a05

Nadzorowane

Po wybraniu numeru telefonu można również poczekać, aż strona odbierze, aby zapytać, czy połączenie ma zostać przekierowane, czy też na ogólne zapytanie. Aby przekierować połączenie, wystarczy nacisnąć przycisk przekierowania.

Podczas fazy połączenia strona zawieszona jest oznaczona czerwoną migającą linią. W każdej chwili można wrócić do tego połączenia, klikając na tę linię.

csm_iSoftPhone-Weiterleiten-3_6c41e30be2

Połączenie konferencyjne

Jeśli kilka linii jest zajętych ("zawieszenie" lub "mówienie"), połączenia można połączyć w połączenie konferencyjne, naciskając klawisz +.

Naciśnięcie wciąż otwartej linii podczas połączenia konferencyjnego, np. z powodu połączenia przychodzącego, powoduje, że wszystkie strony są "zawieszone". Ponowne naciśnięcie klawisza powoduje ponowne uruchomienie konferencji z wszystkimi używanymi liniami. Można to powtórzyć dowolną ilość razy, również w celu rozmowy z jedną ze stron.

csm_iSoftPhone-Konferenz_f29f833d07

Klawisze funkcyjne

Naciśnij niebieski przycisk, aby zawsze trzymać iSoftPhone na pierwszym planie.

Jeśli iSoftPhone jest aktywną aplikacją, można użyć tych przycisków.

Enter – odbieraj połączenia.
Esc – może zakończyć aktywne połączenie.
Backspace – może usuwać znaki.
*, #, 0-9 –  aby wprowadzić numery telefonów.

Przełączanie pomiędzy różnymi widokami.

Cmd+K – Klawiatura
Cmd+B – Książka adresowa
Cmd+L – Ostatnie połączenia
Cmd+, – Ustawienia

csm_D.4._5_c3fc7f9e15

Avert

Ta funkcja służy do trwałego blokowania dzwoniącego. Połączenia od zablokowanego
numeru są automatycznie traktowane jako „Nie przeszkadzać”. Aby trwale zablokować
numer, należy postępować jak w rozdziale "2.2 Urządzenia audio" w "Preferencjach".

 

Teraz w punkcie menu „Prywatność” możesz dodać nazwę użytkownika / numer telefonu

do listy zablokowanych w sekcji „Zablokowane połączenia i wiadomości”. Kliknij na „ikonę

plusa” . Pokazuje również listę aktualnie zablokowanych numerów, także z możliwością

ich ponownego usunięcia („ikona minus”) .

csm_Screen_shot_2012-10-15_at_15.31.14_01_f257e49b31

Ignorowanie

Aby zignorować połączenie przychodzące, wystarczy nacisnąć przycisk "Koniec" . To "ignoruje" połączenia przychodzące jednorazowo, a dzwoniący słyszy zwykły dźwięk dzwonka.

 

Nagrywanie połączeń

Podczas aktywacji tej funkcji, dzwoniący musi najpierw wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy! Dzwoniący nie słyszy sygnału akustycznego informującego o nagraniu!

csm_iSoftPhone-rec-4_c3c03b56c9

Wycisz mikrofon

Aby "wyciszyć" swój iSoftPhone, proszę nacisnąć przycisk "Wycisz mikrofon". Mikrofon jest teraz wyciszony, a druga strona nie jest już w stanie cię usłyszeć.   Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować wyciszenie.

 

csm_iSoftPhone-Miko_4aab4bae54

Książka telefoniczna

iSoftPhone automatycznie integruje książkę adresową urządzenia Apple OS X z Twoim klientem. Pozwala to na szybki dostęp do Twoich kontaktów i wykonywanie połączeń. iSoftPhone pozwala również na dodawanie nowych kontaktów(  ), usuwanie istniejących kontaktów (  ) i ich edycję (  ).

Możesz również wybrać różne grupy (np. wszystkie, robocze, prywatne).

Aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej, należy kliknąć na ikonę "Książka adresowa" . Kliknij dwukrotnie na kontakt, aby go zaznaczyć i wybrać odpowiedni numer telefonu.Następnie potwierdź to, aby się połączyć.

csm_D.4._9_9b8492f0eb

Historia połączeń

Historia połączeń (  ) zawiera przegląd połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych wraz z odpowiednimi szczegółami (nazwa, numer telefonu, data, godzina).Aby powrócić do połączenia, wystarczy dwukrotnie kliknąć na wpis i potwierdzić połączenie. Jesteś teraz połączony.

csm_D.4._10_78ccd556f3

Wyciszenie dźwięku wyjściowego

Masz możliwość wyciszenia dźwięku wyjściowego podczas aktywnego połączenia.Podczas korzystania z tej funkcji nie słychać już drugiej strony.Kliknij przycisk ponownie, aby anulować tę funkcję.

csm_iSoftPhone-Lautsprecher_455f4beca3

Alternatywne wyjście audio

Użyj tej funkcji, aby przełączyć się na alternatywne wyjście audio. Aby anulować tę funkcję, wystarczy ponownie kliknąć na przycisk.

csm_iSoftPhone-Tonausgang_524fab9a93

Redukcja szumów / echa

Aktywuj funkcję redukcji szumów / echa, aby zminimalizować zakłócenia spowodowane szumem tła.

csm_iSoftPhone-Reduction_b0f20e06b9