2. Telefonowanie - jak wykonywać połączenia

Wykonywanie połączeń

Istnieje kilka możliwości nawiązania połączenia:

 • podwójne kliknięcie na numer, z którym chcesz się połączyć lub
 • przeciągnij i upuść numer do obszaru po prawej stronie lub
 • użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić numer telefonu lub przeszukaj książkę telefoniczną za pomocą pola wyszukiwania
2._Make_a_call

Twój status połączenia jest widoczny w górnej części ekranu. Podczas połączenia pojawi się zielona linia wskazująca numer telefonu, z którym rozmawiasz i czas rozmowy.

Połączenia przychodzące

W przypadku połączenia przychodzącego pojawi się okienko z informacją o dzwoniącym jako numer telefonu lub numer wewnętrzny oraz nazwa.

- Zaakceptuj lub odrzuć połączenie.

csm_Incoming_call_EN_218ae87013

Powiadomienia w przeglądarce dla połączeń przychodzących

Zostaniesz powiadomiony o połączeniach przychodzących, gdy okno przeglądarki zostanie zminimalizowane lub gdy jesteś aktualnie na innej karcie.

Zawieszenie połączeń

Możesz zawiesić połączenie klikając na przycisk zawieszenia null.

csm_Zebra_call_on_hold-_in_call_8436a1925d
 • W przypadku kolejnego połączenia przychodzącego, pojawi się okienko z informacjami o dzwoniącym. Kolejne wskazanie pojawi się w polu telefonicznym.

- Odbierz następne połączenie i automatycznie zawieś pierwsze połączenie.

Możesz też przekierować połączenie na pocztę głosową.
 

csm_Zebra_second_incoming_6b6fcbda74

Możesz również zawiesić oba połączenia w tym samym czasie.

csm_Zebra_both_on_hold_88b7258a16

Twój status połączenia jest widoczny w górnej części ekranu. Jeśli wszystkie połączenia są zawieszone, pojawi się żółta linia wskazująca Twój status.

Przełączanie połączeń

Przełączanie połączeń to zmiana pomiędzy dwoma aktywnymi połączeniami.

- Kliknij na numer telefonu i przełącz połączenie.

Aktywne połączenie zobaczysz na zielonym pasku na samej górze aplikacji oraz w polu telefonicznym oznaczonym jako "w trakcie rozmowy".

csm_Zebra_call_swap_e52d6fce1e

Przekierowanie połączeń

Interaktywny Blind Transfer

Kiedy jesteś w trakcie rozmowy z kimś i chcesz przekierować rozmowę innej osobie bez pytania jej, czy przekierowanie jest możliwe:

1. Wybierz nazwę z listy ulubionych/książki telefonicznej lub wpisz w polu wyszukiwania.

2. Przeciągnij i upuść wybraną nazwę na .

2_How_to_make_calls_Transfer_unattended

Transfer został pomyślnie zakończony, jeśli na pasku wyszukiwania wyświetlane są następujące informacje:

2_How_to_make_calls_Transfer_attended_Call_forwarding_successful

Interaktywny Transfer Towarzyszący

Kiedy jesteś z kimś w trakcie rozmowy i chcesz przekierować rozmowę innej osobie, najpierw rozmawiasz z tą osobą i to ona decyduje, czy przyjąć rozmowę, czy nie:

1. Wybierz nazwę z listy ulubionych/książki telefonicznej lub wpisz ją w pole wyszukiwania.

2. Zawieś pierwsze połączenie.

2_How_to_make_calls_Transfer_attended_1

3. Zadzwoń do drugiej osoby, gdy pierwsza rozmowa jest zawieszona.

2_How_to_make_calls_Transfer_attended_2

4. Przekieruj pierwsze połączenie do drugiego poprzez przeciągnięcie i upuszczenie drugiego połączenia do .

 

2_How_to_make_calls_Transfer_attended_3

Transfer został pomyślnie zakończony, jeśli na pasku wyszukiwania wyświetlane są następujące informacje:

2_How_to_make_calls_Transfer_attended_Call_forwarding_successful

Nieinteraktywny Transfer w Ciemno

Kiedy ktoś do Ciebie dzwoni, a Ty nie chcesz odebrać połączenia, ale przekierować je do innej osoby bez pytania, czy przekierowanie jest możliwe:

1. Kliknij w dowolnym miejscu poza niebieskim kwadratem (połączenie przychodzące):

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Unattended_1_

Po kliknięciu gdzieś poza polem rozmowy przychodzącej, połączenie przychodzące od dzwoniącego 1 jest nadal aktywne i pokazane w prawym górnym rogu:

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Unattended_2

2. Wybierz nazwę z listy ulubionych/książki telefonicznej lub wpisz w polu wyszukiwania.

3. Przekieruj pierwsze połączenie do drugiego, przeciągając i upuszczając drugie połączenie do .

 

 

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Unattended_3

Transfer został pomyślnie zakończony, jeśli na pasku wyszukiwania wyświetlane są następujące informacje:

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Unattended_4

Nieinteraktywny Transfer Towarzyszący

Kiedy ktoś do Ciebie dzwoni, a Ty nie chcesz odebrać połączenia, ale przekierować je do innej osoby, rozmawiasz z nią najpierw i to ona decyduje, czy przyjąć połączenie, czy nie:

1. Kliknij w dowolnym miejscu poza niebieskim kwadratem (połączenie przychodzące):

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Unattended_1_

2. Wybierz nazwę z listy ulubionych/książki telefonicznej lub wpisz w polu wyszukiwania.

3. Zadzwoń do drugiej osoby, gdy pierwsze połączenie nie zostanie odebrane i nadal jest wyświetlane jako przychodzące.

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Attended_2

4. Po odebraniu połączenia przez drugą osobę, w prawym górnym rogu wyświetlany jest status "w trakcie rozmowy". Na zielonym pasku w górnej części wyświetla się również nazwisko osoby, z którą rozmawiasz oraz aktualny czas trwania rozmowy.

Pierwsza rozmowa nie jest jeszcze odebrana i jest wyświetlana jako przychodząca pod aktywną rozmową z drugą osobą.

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Attended_3

5. Przekieruj pierwsze połączenie do drugiego połączenia, przeciągając i upuszczając drugie połączenie do .

 

2_How_to_make_calls_Tranfer_Blind_Attended_4

Transfer został pomyślnie zakończony, jeśli na pasku wyszukiwania wyświetlane są następujące informacje:

2_How_to_make_calls_Transfer_attended_Call_forwarding_successful

Przełączanie na wideorozmowę

Zwróć uwagę, że funkcja ta jest obecnie dostępna tylko dla aplikacji Web App. Zwróć uwagę, że funkcja jest obecnie w publicznej wersji beta.

Gdy jesteś w trakcie aktywnego połączenia audio, możesz przełączyć się na połączenie wideo. Widać przycisk połączenia wideo w prawym górnym rogu. Po najechaniu na przycisk widać etykietę "Aktywuj wideo".

Rozpocznij wideorozmowę, klikając przycisk rozmowy wideo . Po uaktywnieniu wideo, przycisk połączenia wideo zmienia się na .

Video_icon_marked_Activate_video

Należy pamiętać, że wideo jest automatycznie dezaktywowane dla obu stron podczas rozpoczynania dynamicznej konferencji lub podczas zawieszenia połączenia.

Wideo jest również automatycznie dezaktywowane podczas przełączania na funkcję udostępniania ekranu. Aby przełączyć się na połączenie wideo, należy nacisnąć przycisk połączenia wideo.

Jeśli obie strony aktywowały wideo klikając na przycisk połączenia wideo, można zobaczyć następujące informacje:

 • własne wideo w małym okienku (1),
 • wideo drugiej strony w większym oknie (2) (jeśli druga strona nie aktywowała wideo, większy obszar jest szary).

Po najechaniu kursorem na większe okno wideo, w prawym dolnym rogu pojawi się pasek z przyciskiem pełnoekranowym. Po najechaniu kursorem na przycisk można zobaczyć etykietę "Pełny ekran" (3).

Video_Call_Two_Parties_Video_Blurred

Kliknij na przycisk pełnoekranowy lub kliknij dwukrotnie na obraz wideo drugiej strony, aby zobaczyć wideo drugiej strony w widoku pełnoekranowym. Możesz zobaczyć wideo w widoku pełnoekranowym, a własne wideo w prawym górnym rogu.

Aby wyjść z trybu pełnoekranowego:

 • Jeśli przesuniesz mysz w kierunku górnej części ekranu, na środku pojawi się przycisk wyjścia (1). Kliknij przycisk wyjścia. W przeglądarce widoczny jest pasek nawigacyjny i inne zakładki, jednak w zakładce Cloudya wideo nadal znajduje się w trybie pełnoekranowym. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego w zakładce Cloudya, kliknij dwukrotnie na wideo lub naciśnij klawisz Esc albo kliknij przycisk pełnoekranowy (2).

 • Naciśnij klawisz Esc. W przeglądarce widoczny jest pasek nawigacyjny i inne karty, jednak na karcie Cloudya wideo nadal znajduje się w trybie pełnoekranowym. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego na zakładce Cloudya, kliknij dwukrotnie na wideo lub naciśnij klawisz Esc albo kliknij przycisk pełnoekranowy (2).

 • Dwukrotnie kliknij na wideo. Tryb pełnoekranowy jest nieaktywny.
 • Kliknij na przycisk pełnoekranowy (2). Tryb pełnoekranowy jest nieaktywny.
Video_Call_Two_Parties_Video_Blurred_Full_Screen

Przełączenie na udostępnianie ekranu

Dostępność funkcji

Zwróć uwagę, że funkcja ta jest obecnie dostępna tylko dla aplikacji Web App. Zwróć uwagę, że funkcja jest obecnie w publicznej wersji beta.

Podczas aktywnego połączenia audio lub wideo można przełączyć się na udostępnianie ekranu. Możesz zobaczyć przycisk udostępniania ekranu  w prawym górnym rogu. Po najechaniu na przycisk widać etykietkę "Zacznij udostępniać swój ekran".

Zacznij udostępniać swój ekran, klikając przycisk udostępniania ekranu .

 

Screensharing_Start_sharing_your_screen_tooltip_marked

Otwiera się następujące okno dialogowe wyboru (część dla Chrome):

Można wybrać jedną z następujących opcji udostępniania ekranu:

 1. Udostępnij cały ekran (1),
 2. Udostępnij okno aplikacji (2),
 3. Udostępnij zakładkę Chrome (3).
Screensharing_window_options_marked

Wybierz to, co chcesz udostępnić w jednej z trzech zakładek.

Zacznij udostępniać to, co wybrałeś, klikając na "Udostępnij".

Kliknij na "Anuluj", aby zamknąć okno wyboru.

Screensharing_select_what_you_sharing

Zwróć uwagę, że okno dialogowe wyboru jest częścią Twojej przeglądarki i nie jest zgodne z ustawieniami użytkownika języka Cloudya, ale odpowiada Twoim ustawieniom języka Chrome.

Udostępnianie ekranu zostało aktywowane. Możesz zobaczyć, co udostępniasz w mniejszym oknie w prawym górnym rogu, druga strona widzi, co udostępniasz w większym oknie.

W dolnej części zakładki Cloudya możesz zobaczyć okienko z informacją, że udostępniasz swój ekran.

Kliknij na przycisk Przestań udostępniać, aby przestać udostępniać swój ekran.

Kliknij na Ukryj, aby usunąć tę informację z twojego ekranu.

Screensharing_sharing_snackbar

Zmień to, co udostępniasz lub przestań udostępniać.

Aby zmienić to, co udostępniasz, kliknij na przycisk udostępniania ekranu .

 

Screensharing_change_what_you_are_sharing_or_stop_sharing

Po kliknięciu na przycisk udostępniania ekranu, możesz wybrać jedną z dwóch opcji: "Zmień to, co udostępniasz" i "Przestań udostępniać ekran".

Kliknij "Zmień to, co udostępniasz", aby wybrać inny ekran/okno aplikacji/kartę Chrome do udostępnienia.

Kliknij "Przestań udostępniać swój ekran", aby przestać udostępniać.

Screensharing_change_what_you_are_sharing_or_stop_sharing_after_clicking_marked

Zobacz, skąd pochodzi połączenie

Możesz zobaczyć, kto pierwotnie dzwonił, jeśli połączenie zostanie przekierowane.

Pierwotny rozmówca pojawia się w wyskakującym oknie. Pomarańczowa linia w wyskakującym oknie  pokazuje osobę przekazującą połączenie.

csm_Zebra_where_the_call_d21704fd3a